Saltsjöbanan får ny bro över Värmdöleden

I början på augusti monterades nya bron som är driftsäkrare och kräver mindre underhåll. Bron förväntas ha en livstid på 120 år.

Ny bro monteras på Saltsjöbanan över Värmdöleden

Bropelarna kunde behållas och renoverades under våren när trafiken fortfarande var igång. Saltsjöbanan stängdes sedan av i juni för omfattande renovering och den gamla bron, som angripits av rost, plockades ner i sektioner.

Bron kommer färdigmålad, brolager monteras när bron kommer på plats och sektionerna ska svetsas ihop. När väl bron är på plats återstår att måla broskarvar, återmontera slipers, räls och kontaktledningar.

Montering av bro Saltsjöbanan

Arbetsplatsen har varit hårt trafikerad och det har varit ont om utrymme. Trafikverket, Nacka kommun och Stockholms stad ansvarar tillsammans för att trafikavstängningarna fungerar. Innan bron kan tas i drift för trafik 18 september görs besiktning, provkörning med tåg och kontroll av signalsystem.

 

Tillbaka till nyhetslistan saltsjöbanan