Norra Danviksbron

Danviksbron består av två broar. Den södra ägs av Stockholms stad medan den norra samägs av Stockholms läns landsting och Stockholms stad. Norra Danviksbron har ett körfält för hjulgående kollektivtrafik och ett spårgående som trafikeras av Saltsjöbanan. Brons tekniska livslängd är slut och måste bytas ut.

Detta gör vi

Just nu pågår planering med att ta fram alla handlingar som krävs för att kunna börja riva den befintliga och bygga en ny bro. Bron ägs av Trafikförvaltningen och Stockholms stad.

Syfte

Den tekniska livslängden har gått ut för Norra Danviksbron. Bron är viktig både för transport på land för Saltsjöbanan och busstrafik, samt för transport på vattnet. Danviksbron utgör en av enbart två passager där båtar kan ta sig in från Östersjön till Mälaren. Den andra finns i Södertälje.

Vem påverkas och tidplan

Vi ser just nu över hur den nya bron bäst kan byggas och gestaltas.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!