Detta gör vi

Saltsjöbanans tågdepå i Neglinge rustas upp, vi byter ut kraftförsörjningen, installerar nya växlar samt byter spår och kontaktledningar såväl inomhus som utomhus. Vi bygger även ut verkstadshallen för att kunna reparera ett helt tågset.

Syfte

Vi renoverar och rustar upp Neglingedepån för att effektivisera driften, öka verkstadskapaciteten och förlänga livslängden på anläggningen. Ombyggnaden är en del av den allmänna upprustningen av Saltsjöbanan.

Vem påverkas och tidplan

Du som bor i närheten av Neglingedepån kommer att märka av fler transporter i området, större mängd aktivitet och mer ljud dagtid i depån. Vi räknar med att vara klara med upprustningen i slutet av 2018.

Tågdepån i Neglinge byggdes 1893 och är i stort behov av upprustning och utbyggnad. Detta görs för att effektivisera service, underhåll och reparation av vagnar samt förlänga den tekniska livslängden av anläggningen.

Detta gör vi 

Verkstadshallen ska byggas ut och taket höjas. Här ska vi få lats att lyfta och reparera ett helt tågset istället för bara en vagn i taget. Vi slipper därmed koppla isär vagnarna vid reparation och underhåll vilket ger effektivare drift med färre tågrörelser innanför depåområdet.

Verkstadshallen i Neglinge bygg ut

När vi bygger ut verkstaden kommer vi att riva, schakta, grundförstärka, gjuta och resa utbyggnaden. Därefter blir det en del inomhusinstallationer.

Även utomhus ska vissa spår, växlar och kontaktledningar bytas ut. Det kommer innebära störningar i form av ljud från transporter, kapning, svetsning och makadamutfyllnad.

Tidplan och arbetstider

De flesta bullrande arbetsmomenten genomförs dagtid (klockan 07.00-19.00) och tystare arbeten sker övrig tid kvällar, nätter och helger. Större bullrande arbeten som genomförs nattetid eller helg kommer att aviseras innan, via portanslag eller nyhet på sll.se/saltsjobanan

Vi räknar med att vara klara med upprustningen av Neglingedepån i slutet av 2018.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!