Detta gör vi

För att möta morgondagens behov av kollektivtrafik planerar vi att bygga två mötesstationer längs banan. I Tattby samt antingen i Fisksätra eller i Östervik.

Syfte

Mötesstationerna innebär att vi skapar förutsättningar för att ha flera tåg ute samtidigt på banan och resenärerna får fler avgångar att välja mellan.

Vem påverkas och tidplan

Vi genomför samråd för mötesstation Tattby i början av sommaren 2018. Samråd för Fisksätra/Östervik planeras mot slutet av 2018.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!