Automatisk tågkontroll, ATC

Som en del i arbetet med att rusta Saltsjöbanan för framtiden installerar vi ett nytt säkerhetssystem på alla tåg. Systemet heter Automatic Train Control, ATC, och är en del av signalsystemet. Vi har hittills installerat ATC på 10 av 30 tågvagnar. Vi planerar att alla tåg ska ha ATC installerat i början av 2019.

Detta gör vi

Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan inte köra vidare förrän det blir grönt.

Syfte

ATC övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan inte köra vidare för

Vem påverkas och tidplan

För att kunna installera ATC behöver tågen tas ur trafik och köras iväg till en verkstad. Vi lastar tågen på en stor lastbil i Storängen där det finns ett stickspår. Under två dagar varje månad lastar vi två tågvagnar. I samband med lastningen tar vi emot två vagnar som har fått ATC installerat.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!