Saltsjöbanan

Vi moderniserar Saltsjöbanan för att den ska kunna möta morgondagens behov av kollektivtrafik. När vi är klara har vi en modernare och säkrare anläggning med möjlighet att köra fler tåg samtidigt. Tågen kan då gå oftare och du som resenär får fler avgångar att välja mellan.

Detta gör vi

Vi moderniserar Saltsjöbanan för att den ska hålla minst 50 år till. Vi installerar även ett nytt signalsäkerhetssystem som minskar risken för olyckor. I samband med moderniseringen bygger vi dubbelspår på två ställen för att möjliggöra tätare trafik.

Syfte

Saltsjöbanan behöver moderniseras för högre säkerhet och ökad kapacitet samt öppnas för trafik in till nya Slussen.

Vem påverkas och tidplan

Saltsjöbanan stannar i Henriksdal och därifrån går ersättningsbussar tills dess att Slussen öppnar igen. Vi kommer under 2018 göra klart arbetena vid Neglinge depå. Under samma period kommer vi att testa det nya säkerhetssystemet på tågen vilket kan uppfattas som bullrande.

Saltsjöbanan moderniseras

Saltsjöbanan och depån i Neglinge modernieras för att anläggningen ska hålla minst 50 år till. Dessutom installeras ett nytt signalsäkerhetssystem som minskar risken för olyckor. I samband med modernisering av trafikplats Slussen byggs Saltsjöbanans station där om. Under byggtiden stannar Saltsjöbanan i Henriksdal och bussar ersätter resten av vägen in till Slussen. När Slussen öppnar efter sin ombyggnad trafikerar Saltsjöbanan hela vägen in till Slussen igen.

Möjlighet till fler avgångar med dubbelspår

Saltsjöbanan går till stor del på enkelspår. För att kunna ha tätare avgångar i framtiden planerar vi att bygga två mötesstationer i Tattby och Fisksätra. Mötesstationerna innebär att vi skapar förutsättningar för att ha flera tåg ute samtidigt på banan och resenärerna får fler avgångar att välja mellan.

En bro byts ut och en helt ny bro ska byggas

Norra Danviksbron ska bytas ut då den passerat sin livslängd. I Sickla ska vi bygga en bro som Saltsjöbanan ska gå på för att minska barriäreffekten i området när Nacka bygger stad.

Signalsystemet på Saltsjöbanan

Som en del i arbetet med att rusta Saltsjöbanan för framtiden installerar vi ett nytt säkerhetssystem på alla tåg. Systemet övervakar bland annat att den tillåtna hastigheten inte överskrids och att tåget inte passerar stoppsignal. Tågen stannar automatiskt vid rött ljus och kan inte köra vidare förrän det blir grönt.

Systemet heter Automatic Train Control, ATC, och är en del av signalsystemet.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!