Saltsjöbanan rustas upp

En stor del av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd. Vi moderniserar därför Saltsjöbanan för att den ska kunna möta morgondagens behov av kollektivtrafik. När vi är klara har vi en modernare och säkrare anläggning med möjlighet att köra fler tåg samtidigt. Tågen kan då gå oftare och du som resenär får fler avgångar att välja mellan.

Detta gör vi

Vi moderniserar Saltsjöbanan för att den ska hålla minst 50 år till. Vi installerar även ett nytt signalsäkerhetssystem som minskar risken för olyckor. I samband med moderniseringen bygger vi dubbelspår på två ställen för att möjliggöra tätare trafik.

Syfte

En stor del av Saltsjöbanan har passerat sin tekniska livslängd och behöver rustas upp och moderniseras för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik.

Vem påverkas och tidplan

Saltsjöbanan stannar i Henriksdal och därifrån går ersättningsbussar tills dess att Slussen öppnar igen. Vi kommer under 2018 göra klart arbetena vid Neglinge depå. Under samma period kommer vi att testa det nya säkerhetssystemet på tågen vilket kan uppfattas som bullrande.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!