Säkerhet

I samband med dubbelspårsutbyggnaden har säkerhetsarbetet högsta prioritet. Vi satsar stora resurser för att förbättra säkerheten längs hela Roslagsbanan.

Större delen av nedanstående åtgärder har redan genomförts.

 • Sedan 2012 har ett antal plankorsningar med allmänna bilvägar försvunnit
 • Som ett led i att förbättra säkerheten  har vi installerat hinderdetektorer vid samtliga plankorsningar med biltrafik. Det handlar om ett 30-tal plankorsningar längs hela Roslagsbanan. 
 • Halvbommar ersätts med helbommar
 • Kvarvarande övergångar till plattformar förses med bommar
 • Vi planerar att bygga planskilda korsningar vid Frescati, Enebybergs station och Ullna Kvarnväg/Rydbokrossen strax norr om Arninge.
 • Fler och bättre stängsel monteras vid stationerna
 • Fler så kallade chikaner, sicksack-övergångar, med bommar mellan spåren
 • Fler planskilda övergångar för gång- och cykeltrafikanter
 • Budskap på bommarna och varningsskyltar för gående

Hinderdetektorer

Svåra olyckor kan nu undvikas genom att fordon som finns på och intill plankorsningarna nu upptäcks i ett skede innan bommarna har gått ner. Det finns slingor installerade i marken som känner av detta och som gör att tåget bromsas automatiskt. Redan har ett tillbud bevisat att systemet fungerar.

Budskap på bommarna

Är du instängd mellan bommarna?
Kör igenom bommen!

Budskapet är väl synligt när bommarna när i nedfällt läge. Om olyckan är framme och en bil har fastnat mellan fällda bommar är uppmaningen alltså att köra igenom bommen. Det innebär bara lättare skador på bilen, eftersom bommen endast består av en träbräda.

Bommar med text: Är du instängd mellan bommarna? Kör igenom bommen!

Varningsskylt - fler tåg kan komma

Ibland kan bommarna förbli fällda efter det att ett tåg har passerat. Det beror i regel på att det strax kommer fler tåg från endera hållet. Budskapet gör de som väntar uppmärksamma på att det är livsfarligt att ta sig förbi fällda bommar.

Varning för tåg

Spårspring medför livsfara 

Det är olagligt att vistas i spåren. Att gena över spåren för att vinna tid sker alltid med livet som insats. Tågen kan komma från flera håll eller efter varandra och de har dessutom en lång bromssträcka. De nya tågen kommer vara både tystare och snabbare. Att vistas i spåren innebär också att man utsätter tågpersonalen för stora påfrestningar. Vi kompletterar och monterar fler stängsel och bommar placeras mellan spåren vid stationer som har skilda plattformar. Även nya stängsel som försvårar möjligheten att smita förbi fällda bommar monteras.

Livsfarliga kontaktledningar

I järnvägsanläggningen finns luftledningar med 1 500 volt. Kontaktledningsstolparna kan ha ledningar både på sidan, i toppen och över spåret. De är alla oisolerade och strömförande. Är oturen framme räcker det att komma i närheten av en nedfallen ledning eller stolpe som blivit strömförande för att en s.k. ljusbåge ska bildas och strömmen förs över till kroppen genom luften.

Kontaktledningsstolpe

 • El är livsfarligt!
 • Spänningen i Roslagsbanans kontaktledningar är 1 500 V  likspänning
 • Det räcker med att vara i närheten
  av en kontaktledning för att få i sig ström. Kontaktledningsstolparna
  kan ha ledningar både på sidan,
  i toppen och över spåret. De är alla oisolerade och strömförande.
  Är oturen framme räcker det att komma i närheten av en nedfallen ledning eller stolpe som blivit strömförande och strömmen förs över till kroppen genom luften.
 • Det är livsfarligt att klättra på tågvagnar eller tågtak!
 • Strömmen är alltid på i kontaktledningen - även när tåget står stilla...