Roslagsbanans depå i Molnby

För att Roslagsbanan ska kunna åka med tätare trafik behövs nya och fler tåg - förutom dubbla spår på banan. Tågen måste i sin tur städas och lagas någonstans. Därför bygger vi en sk depå, ett garage med verkstad, för de nya tågen i Molnby i Vallentuna kommun.

Detta gör vi

Vi bygger ett garage, en sk depå, där alla de nya tågen som kommer till Roslagsbanan ska kunna rustas, tvättas och lagas eller bara stå och vila.

Syfte

Den nya depån är en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning på Roslagsbanan. Depån ska ge plats för 22 nya 60-meters fordon som ska komplettera de befintliga tågen som rustats upp. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer att finnas kvar.

Vem påverkas och tidplan

De arkeologiska förundersökningarna startade våren 2015 och fortsatte även under 2016. Under tiden pågick projektering ocht upphandling av entreprenörer och leverantörer. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd och klar för driftsättning under 2020 – då de första nya fordonen levereras.

 

 Innehåll ny tågdepå i Molnby

Det nya tåggaraget ska ge plats för 22 nya tåg av längre modell än de tåg som finns i dag. Det ska också rymma de befintliga tågen som kommer att rustats upp. Depåerna vid Stockholms östra och Mörby station kommer att finnas kvar. Här kommer det också att finnas en verkstad.

Den nya depån planeras innehålla:

 • Uppställningshall
 • Verkstadshall
 • Hjulsvarv för både befintliga och nya fordon
 • Leveransspår
 • Anslutande spår
 • Teknikbyggnad med likriktarstation
 • Närvärmeverk
 • Kontorsbyggnad för administration, personalutrymmen samt förråd
 • Plats för avfallshantering
 • Parkering
 • Anslutande väg från norr samt en gång- och cykelväg till Molnby station i söder

Läs mer om Roslagsbanans befintliga och nya tåg

Webbkamera över området: 
http://liveevents.nu/sl/sl_2_1280u.jpg

 

 

Arkeologiska utgrävningar

Området där depån ska ligga motsvarar 18 fotbollsplaner. Innan bygget startade undersöktes marken, som är rik på fornminnen av arkeologer. Skogen inom det blivande depåområdet har avverkats. Ett särskilt känsligt område med naturmark där det finns äldre lövträd och s.k. hasselbuketter och extra rikligt med fornlämningar har lämnats orört.

Silvermynt från 900-talet med arabisk skrift

I november 2016 gjordes ett fynd i ett 3000 år gammalt gravröse. Skatten består av 163 silvermynt, så kallade dirhemer, och är en av de största som hittats i Uppland. Silvermynten är från 900-talet med arabisk skrift från det fjärran Samarkand, dagens Uzbekistan och Iran.

Mer information om arbetet finns på Arkeologikonsults hemsida. 

Länk till Arkeologikonsult 

Tågdepån i Mörby

För att sköta det fortsatta underhållet av de befintliga vagnarna sker för närvarande en investering för att rusta upp depån i Mörby.

 

 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!