Vallentuna - Kårsta

Vi skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick och aktuell information som rör sträckan Vallentuna - Kårsta.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Under avstängningen är planen att arbeta vardagar mellan klockan 07:00-19:00. Avvikelser kan förekomma.

Vecka 28

Under vecka 28 och 29 fortsätter vi att sätta spont för att stabilisera banvallen norr om Ormsta station. Arbetet med spontningen kommer att pågå vardagar mellan klockan 07:00-19:00. Arbetet kommer att medföra mycket buller.

Schaktarbeten pågår vid Vallentuna och Ormsta station. Schakt och sprängning pågår vid Vedalund. Sprängning aviseras i förväg med en ljudsignal.

Vid Edsbergsbron fortsätter pålning och arbeten med spont. Dessa arbeten bullrar.

Nattarbeten på sträckan mellan Vallentuna - Lindholmen

Med start måndag 6 juli, vecka 28, kommer vi att arbeta natt på sträckan mellan Vallentuna och Lindholmen. Arbetet kommer att pågå sju nätter per vecka mellan klockan 19:00–07:00. Arbetet beräknas pågå till och med vecka 35.

Det är arbeten med kontaktledningsanläggningen som ska utföras under nätterna. Spårgående maskiner kommer att användas och människor kommer att röra sig i området. Nattarbetena ska inte vara bullrande. 

200701 Nattarbete Vallentuna_Lindholmen.pdf

200624 Spontning vid Ormsta station.pdf

200605 Trafikavstängning och arbetstider 2020.pdf

200520 Rörelse vid etableringen Lindholmen.pdf

200123 Bussvändslinga Ormsta.pdf

200123 Förberedande arbeten för etablering Lindholmen.pdf