Senaste bygginformationen

Vi skickar löpande ut information till de som blir berörda av våra arbeten längs med Roslagsbanan. Här kan du hitta våra senaste utskick samt senaste informationen som rör sträckan Täby kyrkby - Kragstalund.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Arbeten vecka 28:

Under veckan kommer vi att fortsätta arbeta intensivt med att schakta bort jordmassor, vilket innebär mycket byggtrafik i området.

Vi fortsätter även med bergschakt, vilket innebär en del sprängning. Detta kommer aviseras i förväg med en ljudsignal. Vi kommer att behöva spränga i ungefär tre veckor till. Efter det kan vi behöva spränga enstaka salvor. Alla fastigheter som ligger inom riskområdet är förbesiktade, vibrationer kan kännas långt utanför riskområdet.

Betongarbetna fortsätter. 

Helgarbeten 11-12 juli

Under helgen kommer vi att arbeta lördag och söndag klockan 08:00 - 17:00. Förutom grundläggning och VA-arbeten kommer bergschakt och sprängning att ske. Alla sprängningar aviseras med ljudsignal. 

 

Nu arbetar vi intensivt i Täby kyrkby för att hinna med de arbeten vi behöver göra. För att vi ska klara vår tidplan då avstängningen på Roslagsbanan blev en månad kortare pga. risk för smittspridning arbetar vi med förändrade och längre arbetstider i ditt närområde. Läs mer om förlängda arbetstider i utskicket nedan. 2006003 Förlängda arbetstider.pdf

200623 Nu stänger vi Hembergavägen.pdf

200507 Sprängning vid Jarlabankes väg.pdf

200507 Sprängning vid Lokevägen.pdf

200429 Intensifierade abeten vid Lokevägen.pdf

200130 Spontning vid Snöbärsgränd.pdf

200123 Trafikomläggningar vid Lokevägens järnvägsövergång.pdf

191218 Nyhetsbrev Täby kyrkby dec/jan.pdf

191218 Avstängt vatten Jarlabankes väg.pdf

191203 Nyhetsbrev Täby kyrkby.pdf

191128 Täby kyrkby, Trädfällning Lokevägen.pdf

191118 Kvällsarbete Bussvändslingan.pdf

191114 Torgnyvägens arbeten tillfälligt stoppade.pdf

191114 Helgarbete vid tillfälliga busshållsplatser.pdf

191114 Lokevägen avstängd.pdf

191111 Tillfällig väg Torgnyvägens.pdf

191023 Omledning av cykelväg och flytt av cykelställ.pdf