Sista längre trafikavstängningen i Österåker

Under trafikavstängningen på Roslagsbanans Österskärsgren den 6-15 augusti färdigställs många arbeten.

Arbeten under trafikavstängningen

Under avstängningen arbetar SL mest runt Åkersberga station där vi bygger spåret närmast järnvägsparken. Där färdigställs den östra delen av mittplattformen och övergången, samt järnvägsövergången med bommar vid Luffarbacken. Två växlar i den västra änden av plattformarna rivs och ändringar görs i signalanläggningen som behövs för att kunna köra trafik på båda spåren över de nya broarna.

Snabbtågen börjar gå efter trafikavstängningen. 

Efter trafikavstängningen kan snabbtågen börja gå igen och dubbelspåret mellan Åkers Runö och Åkersberga öppnar.

Under avstängningen går ersättningstrafik på sträckan Åkers Runö – Österskär. Helgen den 8–9 augusti vänder tågen i Rydbo. För information om ersättningstrafiken se sl.se.

Nattarbete redan igång

Ordinarie arbetstider är måndag-fredag klockan 07.00–19.00. Från och med den 28 juli pågår även nattarbete tills trafikavstängningen är över den 16 augusti. Under avstängningen arbetar vi måndag till söndag.

Åkersberga station klar i vår

Under våren 2021 är Åkerberga station klar. Då finns den nya gångbron på plats med hissar och trappor i Järnvägsparken, på mittplattformen samt på Stationsvägen. Då har vi även bytt ut plattformstaket längs Stationsvägen.

Mycket redan klart 

I arbetet som pågått under en lång tid har mycket hunnit färdigställas. Hittills har två nya järnvägsbroar byggts som ersätter den gamla plankorsningen vid Båthamnsvägen med en planskild korsning vid Rallarvägen. Sedan april i år åker bilarna under Roslagsbanan vid Rallarvägen och senare i augusti inviger Österåker kommun den konst som pryder väggen på ena bron. Vid Rallarvägen och Sågvägen har även två nya cirkulationsplatser byggts. 

Rallarvägen mellan Roslagsvägen och Sågvägen har byggts om och förlängts. Även Stationsvägen har förlängts, inklusive gång och cykelbana till den nya cirkulationsplatsen på Rallarvägen.

Vid Åkersberga station har en ny mittplattform byggts som ersätter den gamla sidoplattformen mot Järnvägsparken med ett nytt plattformstak. Vid Åkersberga har även ett nytt teknikhus byggts med ett nytt signalställverk. 

Tillbaka till nyhetslistan utbyggnad och säkerhet