Avstängningar på Roslagsbanan 2020

De planerade trafikavstängningarna på Roslagsbanan senarelades på grund av Corona. Nu är bedömningen att ersättningstrafiken kommer att uppfylla dagens krav på distans och de stora arbetena på Roslagsbanan kan fortsätta. Den 10 juni stänger vi av Kårstalinjen mellan Täby kyrkby och Kårsta för att bygga de två sista kilometerna dubbelspår.

Nu startar arbetena med dubbelspår på den sista sträcka som gör att Roslagsbanan får dubbelspår hela vägen från Stockholms östra till Vallentuna. Dubbelspåret på denna två kilometer långa sträcka mellan Täby kyrkby och Kragstalund ska vara klart efter avstängningen 2021.

När sträckan stängs av utför vi även arbeten mellan Vallentuna - Kårsta. Mellan Vallentuna och Lindholmen förbättrar vi bland annat säkerheten vid flera korsningar och mellan Frösunda och Ekskogen förbereder vi spåret för att kunna testköra de nya tågen som kommer senare i år.  

Flera arbeten pågår samtidigt

Mellan Täby kyrkby och Kragstalund pågår även arbeten med att göra järnvägskorsningar säkrare för alla trafikanter och vid stationerna Vallentuna, Ormsta och Lindholmen förbättrar vi säkerheten.

Vi förstår att det här påverkar många och sätter in bussar som man i stället kan resa med.

Längs Österskärslinjen fortsätter arbetena med Åkersberga station. Tomas Lindecrantz är ansvarig för byggarbetena i projektet Roslagsbanans utbyggnad:

– I Åkersberga är vi klara med de nya järnvägsbroarna över Rallarvägen. I april öppnade vi korsningen vid Rallarvägen och biltrafiken åker nu under Roslagsbanan i stället för att korsa järnvägsspåren. Vid stationen har vi startat arbetet med att anlägga ett tredje spår, färdigställa mittplattformen för detta tredje spår och bygga en gångbro mellan centrum och Järnvägsparken.

Den nya stationen i Åkersberga beräknas vara helt klar i mars 2021.

Stänger av för att arbeta

SL har redan inlett arbetena i Täby kyrkby och längs med banan upp till Lindholmen men det är först den 10 juni som tågtrafiken stängs av helt. 

  • För att förbereda inför kommande trafikavstängning på Kårstalinjen kommer banan att stängas av mellan Vallentuna och Kårsta på vardagskvällar och -nätter från måndag 18 maj. Nattavstängningen kommer att pågå tills den större trafikavstängningen startar. Det betyder att tågen mot Kårsta vänder vid Vallentuna och ersätts med buss sista sträckan, från cirka klockan 20.45 på måndagar till och med torsdagar. 
  • Mellan 21 och 23 maj (Kristi Himmelsfärd) stängs sträckan Åkersberga - Österskär av och ersätts med buss. Under avstängningen kommer vi bland annat koppla in vägbommar och utföra signalarbeten. 
  • 10 juni stängs spåren av mellan Täby kyrkby och Kårsta och tågen från Stockholms östra måste vända i Täby kyrkby fram till dess att banan öppnar igen söndagen den 13 december. 10 juni samt 5-6 december behöver tågen vända i Visinge. 
  • Mellan den 6 och 15 augusti stänger vi av sträckan mellan Åkers Runö och Österskär för att koppla in den andra bron. Efter det kommer snabbtågen åter att gå från Österskär och dubbelspåren öppnar till Åkersberga igen. Vi kommer även att koppla in vägbommarna vid övergången vid Luffarbacken. Under avstängningen ersätter bussar på sträckan. 

– Vi förstår att det här påverkar många och sätter in bussar som man i stället kan resa med. Under avstängningen på Kårstalinjen kommer tågen att gå mellan Stockholms östra och Täby kyrkby. För att underlätta för resenärerna har vi byggt en tillfällig infartsparkering i anslutning till Täby kyrkby station, med plats för cirka 230 bilar. Den är öppen under den här avstängningen och även under nästa års avstängningar på Roslagsbanan, säger Tomas Lindecrantz.

Tillbaka till nyhetslistan utbyggnad och säkerhet