Nu startar arbetena vid Åkersberga station

Nu har arbetena startat med att färdigställa Åkersberga station. Här kan du läsa om vad som händer just nu och framåt, och på vilka sätt du kan hålla dig uppdaterad.

Start vid Åkersberga station!

Vid stationen ska SL färdigställa mittplattformen mot Järnvägsparken och bygga ett nytt plattformstak, liknande det som finns på plattformen mot centrum, vilket i sin tur ska bytas ut då det uppnått sin tekniska livslängd. Söder om mittplattformen bygger SL ett nytt spår och anpassar gång- och cykelvägar och parkeringar efter det nya spåret.

Över spåren i stationens västra ände byggs en gångbro med anslutande trappor och hissar för att knyta ihop järnvägsparken med Åkersberga centrum. Mellan parkeringsgaraget i Åkersberga centrum och Båthamnsvägen blir det en ny gång- och cykelväg. Arbetena med stationen förväntas vara klara under våren 2021.

Fortsatt arbete vid Rallarvägen

Arbetena vid Rallarvägen fortsätter som planerat. Efter avstängningen den 10-18 april kommer båda tågbroarna att öppna och tågtrafiken kommer att gå på dubbelspår igen. Rallarvägen öppnar för biltrafik under broarna den 10 april. Korsningen vid Båthamnsvägen kommer då permanent att stängas. Från och med torsdag den 30 januari kommer biltrafik till Rallarvägen från väg 276 att ledas om via Svinningevägen. Omledningen beräknas pågå fram till slutet av april. Infarten från väg 276 öppnar i slutet av april.

Varför är arbetena försenade vid stationen?

Anledningen till att entreprenaden inte startade som planerat under förra året är att trafikförvaltningen tvingades avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. Det betyder att det inte kom in tillräckligt många anbud för att kunna avgöra att priset var marknadsmässigt.

För att kunna färdigställa arbetena i Åkersberga krävs ingen längre avstängning, men under påsken stängs trafiken av för att kunna ta den andra bron vid Rallarvägen i drift och utföra en del arbeten vid stationen. Mellan den 10 april till och med 18 april kommer det att vara avstängt mellan Åkers Runö och Österskär. Mellan 10 april till och med 14 april är hela Roslagsbanan avstängd. Självklart ersätts tågtrafiken med bussar.

Anmäl dig till vår sms-tjänst

På webbplatsen sll.se/roslagsbanan kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. SL kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som inte hunnit läggas ut på sll.se/roslagsbanan. Du hittar tjänsten under "Utbyggnad och säkerhet" på webbplatsen.

SL försöker alltid informera så fort det är känt vad som ska hända. Vissa saker, som stora avstängningar, vet man om långt i förväg. Andra saker, som till exempel natt- eller helgarbeten och vissa omledningar av vägar kan vara svårare att förutse. SL får detaljerade tidplaner från entreprenören som sträcker sig en till tre veckor fram i tiden och i vissa fall behövs ett godkännande från Österåkers kommun innan man vet exakt och kan informera boende i området. SL uppdaterar kontinuerligt kalendern på webbplatsen och skickar sms till registrerade nummer när något akut dyker upp. 

Kom och träffa oss!

Den 29 januari 16:30 - 18:30 finns trafikförvaltningen/SL, Österåkers kommun samt entreprenörerna Rosenqvist och Implenia på plats i biblioteket, Åkersberga Centrum. Det kommer inte att hållas någon presentation utan alla finns där för att svara på frågor och träffa er som vill. Passa på att komma med synpunkter och förslag!
Varmt välkommen att komma förbi en stund!

Tillbaka till nyhetslistan utbyggnad och säkerhet