Jarlabankes väg stängs av den 16 december

Den 16:e december stänger SL av Jarlabankes väg mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen. Vägen öppnar igen 4 oktober 2020. Här berättar vi mer om avstängningen samt vår trafiklösning i norra Täby kyrkby.

Under byggperioden hänvisar vi bilister till att använda Prästgårdsvägens eller Lokevägens järnvägskorsningar – som är öppna under hela byggtiden. Alternativt att köra via Vallentuna. Hänvisningsskyltar för bilister, cyklister och gående sätts upp och uppdateras kontinuerligt under avstängningstiden.

Trafiklösning under byggtiden

När vi stänger av Jarlabankes väg mellan Adolf Lemons väg och Blendavägen den 16 december blir det ett annat rörelsemönster i norra Täby kyrkby samtidigt som byggtrafiken börjar komma igång. Vi har anpassat trafiklösningen så att den blir säker under avstängningen. Kartan visar de åtgärder vi gör för att trafiken ska fungera så bra och säkert som möjligt för alla som rör sig i området.

Några frågor till SL:s produktionsledare Johan

Varför stänger ni av Jarlabankes väg?
- Det gör vi för att kunna bygga om vägen och göra korsningen säkrare. Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg ska läggas på en bro medan bilar och gång- och cykeltrafik ska kunna passera under i en tunnel.

Hur kommer bygget att gå till?
- De stora arbetena, som kan låta en del, kommer att börja efter helgerna i januari. 
Därefter börjar vi omläggningar av vatten- och avloppsledningar. De jobben kommer att bli klara ungefär samtidigt som vi stänger av tågtrafiken den 5 april. När trafiken är avstängd på Roslagsbanan kommer vi att gräva och schakta bort jord och berg för att sedan kunna börja med våra betongarbeten. Vi kommer att gjuta bron som tågen ska gå på och slutligen ska vi lägga tillbaka vägbanan för att kunna öppna Jarlabankes väg för trafik igen i oktober 2020.

Hur snabbt kan ni ge information om kommande arbeten och störningar?
- Vi försöker alltid informera så fort vi vet vad som ska hända. Vissa saker, som stora avstängningar, vet vi långt i förväg. Andra saker, som till exempel natt- eller helgarbeten och vissa omledningar av vägar kan vara svårare att förutse. Vi får detaljerade tidplaner från entreprenören som sträcker sig en till tre veckor fram i tiden och i vissa fall behövs ett godkännande från Täby kommun innan vi vet exakt och kan informera boende i området.

Kom och träffa oss!

Den 9 december mellan klockan 16:30 - 19:00 finns vi, Täby kommun, NCC (vår entreprenör) och Arriva på plats i Skolhagenskolans matsal. Vi kommer inte att ha någon presentation utan finns här för att kunna svara på frågor och träffa er som vill. Passa på att komma med synpunkter och förslag!
Varmt välkommen att komma förbi en stund!

Vad gör Täby kommun i dubbelspårsutbyggnaden i Täby kyrkby?

Vi ställer frågan till Marcus, projektledare för dubbelspårsprojektet på Täby kommun:
- Täby kommun och SL hjälps åt så mycket vi kan och vi har ett bra samarbete. SL har upphandlat NCC som genomför alla arbeten i Täby kyrkby. I deras uppdrag ingår även de arbeten som delfinansierats av Täby kommun. Det är bland annat 300 meter nya och ombyggda gång- och cykelvägar, nedgrävningen av Jarlabankes väg under spåren så att gående och cyklister slipper korsa spår eller biltrafik samt två nya gång- och cykeltunnlar under järnvägen vid Hembergavägen och Lokevägen.

Varför ska Täby kyrkbobor träffa dig och dina Täby kommun- och SL-kollegor den 9:e december?
- Om du undrar över hur vägar och cykelvägar blir när arbetena är klara – kom och prata med mig och mina Täby kommun-kollegor.

Tillbaka till nyhetslistan utbyggnad och säkerhet