Det här händer vid järnvägsövergångarna Täby kyrkby - Kragstalund

Under arbetet med att bygga dubbelspår mellan Täby kyrkby och Kragstalund kommer järnvägsövergångarna att påverkas vid olika tillfällen och olika mycket. Här beskriver och uppdaterar vi hur arbetet kommer att se ut vid varje övergång.

Järnvägskorsningar mellan Täby kyrkby och Kragstalund

Nedan beskriver vi vad som sker vid respektive järnvägsövergång. Om planerna förändras eller tider blir mer konkreta kommer vi att uppdatera informationen. 

1. Täby kyrkby station

Nordöstra övergången (den som är mot Kragstalund och Skolhagenskolan) håller vi öppen så länge vi kan. Vi kan komma att behöva stänga den periodvis. Den södra övergången är öppen under hela byggtiden.

2. Jarlabankes väg

Sedan november 2020 är övergången öppnad. Under den elva månader långa avstängningen har vi byggt järnvägsbroarna och fått en planskild korsning, det vill säga en korsning där tåg och bilar åker på olika nivåer. 

3. Adolf Lemons väg/Snöbärsgränd 

I januari 2021 öppnade den nya planskilda korsningen för gång- och cykeltrafik.

4. Hembergavägen

Övergången vid Hembergavägen/stigen stängdes den 1 juli 2020 och kommer inte att öppnas inte igen. 

5. Lokevägen

Övergången vid Lokevägen är nu stängd för all trafik. Enligt plan öppnar vi den nya planskilda korsningen för gång- och cykeltrafik i februari 2021. Bilar kommer då inte längre kunna trafikera korsningen. 

6. Byle

Övergången kommer att vara öppen till juni 2021 och stängs i samband med trafikavstängningen på Roslagsbanan sommaren 2021 och öppnar sedan inte igen. 

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?