Upprustade och nya tåg på Roslagsbanan

För att få bättre flöde utan störningar i trafiken byggs Roslagsbanan ut med två spår för tågen. Men för att fler boende i de växande norrortskommunerna ska kunna åka kollektivt och miljövänligt behövs även fler tåg som trafikerar sträckorna. Tills de nya tågen är på plats rustar trafikförvaltningen upp de gamla och anpassar dem för bättre tillgänglighet.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

101 tågvagnar har rustats upp interiört och exteriört med bättre miljö, säkerhet och tillgänglighet. Nya moderna tåg köps in som succesivt sätts i drift tillsammans med de befintliga tågen under 2022-2024. En helt ny depå byggs i Molnby för drift och underhåll av de nya tågen.

Syfte

Upprustningen innebär att resenärerna får en modernare och trevligare miljö ombord på tåget. Tillgängligheten förbättras med mer plats för resenärer med t.ex. rullatorer och barnvagnar. Nya tåg som kompletterar de gamla möjliggör att fler kan åka med Roslagsbanan i framtiden.

Vem påverkas och tidplan

Som resenär kommer du att få en fräschare och säkrare miljö när du åker med Roslagsbanan. De nya tågen är tillgänglighetsanpassade för rullatorer och barnvagnar som också fått mer utrymme. Under 2021 kommer du troligen se det första nya tåget på banan medan det testas

Tågen på Roslagsbanan

Upprustade tåg

De befintliga tågen på Roslagsbanan som rustats upp har både fått en fräschare interiör och nya färger på utsidan. Framförallt har vagnarna blivit säkrare och mer tillgängliga för alla.

Bättre inomhusmiljö på tågen

Tågen har fått ny, ljusare färgsättning, ny matta på golven, nytt tyg på sätena och varje bänkrad har försetts ned rejäla handtag. Inne i vagnarna har installerats övervakningskameror, elektroniska informationsskyltar, ny belysning och fler fönster som går att öppna.

Upprustad interiör i vagn

 

Bättre tillgänglighet

Mellanvagnarna har anpassats med bättre tillgänglighet för till exempel barnvagnar och rullstolar. Nu finns en ny bred ingång mitt i vagnen och golvet har sänkts till samma höjd som plattformen. Ett rörligt fotsteg minskar avståndet till perrongen. 

Alla vagnar har målats om på utsidan med en blå färg. Dörrarna är vita för att skapa en bättre kontrast för personer med nedsatt syn. Vagnarna har även försetts med tydliga elektroniska destinationsskyltar både i fronten och på sidan.

Ny bred dörröppning i mellanvagnenEtt lägre insteg har byggts i mittenvagnen för bättre tillgänglighet

 

Ommålade vagnarVita dörrar blir tydligare för personer med synnedsättning

 

De nya tågen på Roslagsbanan 

Nordostkommunerna fortsätter att växa. Fler tåg i trafik gör det möjligt att i framtiden ha tätare trafik. Då kan alla som vill åka kollektivt och miljövänligt. Därför köps nya tåg in för att komplettera den befintliga flottan. De nya moderna tågen börjar levereras hösten/vintern 2020 och kommer att testas på banan för att sedan sättas i drift med de befintliga tågen succesivt från 2022 fram till och med 2024.

Varje nytt tåg motsvarar längden på tre vagnar. Fordonen är byggda för en maxhastighet på 100 kilometer i timmen och rymmer 300 passagerare med sittplatser för 150.

Insidan ska ha gott om plats för resenärer, isynnerhet med barnvagnar och rullstolar till exempel. Fordonen är även särskilt anpassade för svenska vinterförhållanden. Vagnkorgarna är gjorda i aluminium och har lätt vikt, vilket gör att de kan accelerera snabbare och ha kortare bromssträcka. Detta resulterar i ett energisnålt tåg med låga driftskostnader. Roslagsbanan fortsätter att vara ett miljövänligt transportmedel i framtiden, men modernare, effektivare och med mer utrymme för alla.

 

Exteriör av Roslagsbanans nya tåg

Illustration av exteriör på de nya tågen. Ej slutgiltig design

Interiör Roslagsbanans nya fordon X15p

Illustration av interiör på de nya tågen. Ej slutgiltig design

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?