Samråd för Frescati avslutat

Nu är samrådstiden för vattenverksamhet vid järnvägskorsningen i Frescati slut.

Samråd

SL, Region Stockholm, har upprättat handlingar för tillstånd för vattenverksamhet vid den planskilda järnvägskorsningen vid Frescati på Roslagsbanan. Under den 30 september och 21 oktober 2020 hölls samråd.

Sammanlagt kom det in 19 stycken yttranden under samrådet som vi nu tar med oss in i den vidare processen. Synpunkterna är nu sammanställda och skickas in till Länsstyrelsen. Se samrådsredogörelsen här. Enligt plan kommer vi innan årsskiftet att skicka ansökan och miljökonsekvensbedömningen (MKB) till Mark- och miljödomstolen (MMD). 

Tillståndsprocess för vattenverksamhet

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan