Invigning av holkar i Molnby

Trafikförvaltningen har installerat cirka 300 holkar för olika djur samt insektshotell i naturområdet vid Molnbydepån i Vallentuna kommun. Holkarna är snickrade av lokala aktörer i området med experthjälp från Stockholms ornitologiska förening.

I samband med framtagandet av detaljplanen för byggandet av Molnbydepån i Vallentuna kommun inrättades ett naturområde. SL i egenskap av markägare, ska förvalta naturområdet på ett sätt som främjar dess naturvärden.

Insektshotell

Området är fem hektar, varav två hektar är en så kallad nyckelbiotop vilket innebär att området har särskilt höga naturvärden på grund av de grova, gamla hasselbuketterna och stora lövträd. Där har cirka 300 holkar installerats för olika djur och insektshotell. VAC (Vallentuna Arbetscoachning), Frösunda omsorg och en snickare på Resarö har hjälpt till med byggandet av holkar och insektshotell.

Hasselbuketterna

Närproducerade produkter och verksamheter som bidragit till sysselsättning i närområdet har varit en viktig förutsättning för initiativet. Vi har även fått experthjälp från Stockholms ornitologiska förening gällande typ av holkar och deras placering.

Vi hoppas bland annat att kommande personal på depån ska kunna vistas i området under raster och njuta av naturen – här i skogen behövs inga mindfulnessövningar.

Fakta: Vilken typ av holkar finns det?
Mesholkar (småfågelholkar/olika arter/olika storlekar på inflygshålet)
Stare
Kattuggla
Rödhake
Grå flygsnappare
Skogsduva
Trädkrypare
Fladdermus
Insektshotell
Tornseglare, ska sättas upp på depåbyggnaderna (blir senare/ej på plats än)

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan