Efter sommaren sätter arbetena igång mellan Täby kyrkby och Kragstalund

Mellan Täby kyrkby och Kragstalund kommer det snart synas att vi fortsätter vårt arbete med bygga ut banan till dubbelspår för att framtiden kunna sätta in tätare trafik på Roslagsbanan.

Under hösten behöver vi börja med grundarbeten i området innan själva dubbelspårsutbyggnaden börjar på våren.

Våren 2020, i april, stängs sedan trafiken av på Kårstalinjen norr om Täby kyrkby fram till november så att vi kan arbeta på själva spårområdet med de dubbla spåren. Under denna avstängning fortsätter även vårt arbete med att höja trafiksäkerheten vid våra järnvägsövergångar. Vi kommer att bygga järnvägsbroar vid Jarlabankes väg, Adolf Lemóns Väg/Snöbärsgränd och Lokevägen.

Det här är komplexa arbeten som tar tid, så en avstängning kommer inte att räcka till, men nästkommande avstängning får vänta till sommaren 2021 så att kan vi fortsätta våra arbeten när banan trafikeras som minst.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan