Roslagsbanans arbete får pris för sina arbetsmiljöinsatser

SL:s projekt för Roslagsbanan får pris för sitt goda arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor.

Brolyft över järnväg

Programmet som arbetar med att bygga ut Roslagsbanan är vinnare av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2019 som delades ut på galan "Årets bygge" den 26 mars på Cirkus i Stockholm.

Håll Nollan är en medlemsorganisation som genom kunskap, föreläsningar och kurser jobbar för att förebygga arbetsplatsolyckor.

Fredrik Rosengren är arbetsmiljöstrateg på Roslagsbanans utbyggnad på SL och jobbar med forskningsbaserade metoder och modeller från inlärningspsykologin som bygger på att förebygga olyckor genom positiv förstärkning. Det innebär alltså att förstärka goda och säkra beteenden på en byggarbetsplats.

Ofta utgår ett arbetsmiljöarbete från att något redan har gått snett. De modeller och metoder som Fredrik och hans team arbetar med på Roslagsbanan och sett fungera är så kallad beteendebaserad säkerhet (BBS). BBS innebär i stora drag att hitta beteenden som bidrar till att vi arbetar på ett säkert sätt och sedan skapa gynnsamma förhållanden för dessa beteenden, det vill säga att se till att vi kan och vill arbeta säkert.

- Vi styr arbetsmiljöarbetet genom att förstärka och ge feedback på det beteendet vi vill se mer av, istället för att anmärka det vi vill se mindre av, säger Fredrik.

 Bild: Fredrik Rosengren, arbetsmiljöstrateg på Roslagsbanans utbyggnad

Stockholm är idag en av Europas snabbast växande städer och just nu sker en av de största satsningarna på bygga ut Stockholms kollektivtrafik sedan 1960-talet. Målet är att inga olyckor ska hända på SL:s byggarbetsplatser. Men att fokusera på beteenden, ledarskap och inlärningspsykologi i arbetsmiljöarbetet är fortfarande en ovanlig arbetsmetod i branschen.

Det gör att vi är extra stolta över utmärkelsen som Håll Nollans pris innebär.


Det här är Håll nollan:

Håll nollan grundades av ett antal aktörer inom byggbranschen och syftar till att på olika sätt samverka för att hjälpa varandra att minska antalet arbetsplatsolyckor i Sverige. Genom kurser och utbildningar, föreläsningar och kunskapsutbyten hittar man nya metoder för att förebygga arbetsplatsolyckor.

Läs mer om Håll Nollan

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan