Fastställd järnvägsplan 25 oktober 2018

Den 9 april 2018 beslutades av Trafikverket att järnvägsplan för sträckan Täby Kyrkby - Kragstalund fastställs vilket innebär att den föreslagna ombyggnaden godtagits. Den fastställda Järnvägsplanen överklagades och pga ett sent regeringsbildande kunde den inte fastställas ånyo förrän 25 oktober. Den sena fastställelsen gjorde att de planerade arbetena för Roslagsbanans Kårstalinje måste skjutas upp. Oklart idag när arbetena kan starta.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan