Information om trafikavstängningen på Österskärslinjen 2018

För att kunna utveckla Roslagsbanan och förbereda den för det framtida resandet fortsätter arbetena med att bygga ut till dubbla spår och förbättrad tillgänglighet. Fler ska kunna resa miljövänligt på ett bekvämt sätt med Roslagsbanan. Omfattande arbeten kräver att Österskärslinjen stängs av från 22 juni till och med 8 december i år.

Just nu pågår arbeten utanför spårområdet för fullt på sträckan mellan Viggbyhom och Ullna kvarnväg. En viktig del i arbetet är säkrare järnvägskorsningar. Därför behöver vi bygga broar och tunnlar för människor, motorfordon och cyklar. Ibland får tom djuren tunnlar, läs mer om det här.

Vid avstängningen från och med 22 juni till och med den 8 december går arbetet in i ett mer intensivt skede med bl.a. ombyggnation av Åkersberga station brobyggen för säkrare trafik. 

För informations om ersättningstrafik under avstängningen se sl.se eller SL:s app.

Tdigare informationsmöte 

Den 23 april hade vi ett informationsmöte på Bio Facklan i Åkersberga, angående vad ombyggantion av Åkersberga station innebär och hur det påverkar just dig som boende i området eller som resenär med Roslagsbanan. 

Presentationen från informationsmötet finns här

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan