Ombyggnad Enebyberg

Vi ska bygga om den trafikfarliga korsningen vid Enebybergs station och Portvägen i Danderyd och också skapa bättre förutsättningar för den framtida ökade tågtrafiken.

skissbild Enebyberg station Portvägen

Syftet med utbyggnaden av Roslagsbanan är att skapa möjligheter att utöka trafikering så att fler kan välja att åka kollektivtrafik och miljövänligt i framtiden. I samband med den utbyggnaden passar vi på att bygga bort farliga korsningar.

Den existerande sk plankorsningen, som finns idag vid Portvägen, innebär en stor säkerhetsrisk för människor och trafik. Den har föregåtts av ett flertal dödsolyckor då gångtrafikanter gått under bommar samt bil fastnat emellan bommarna.

Idag är bommarna utrustade med hinderdektektorer som ger den spårbundna trafiken möjlighet att bromsa in i de fall en bil fastnar. Men, i anslutning till korsningen finns en hållplats där folk kliver av, och i vissa fall går under bommarna. Därför är det angeläget att bygga om korsningen.

Därutöver innebär en utökad tidtabell en ökad trafikering av järnvägen, och med andra ord att bommarna vid korsningen Enebybergs station och Portvägen skulle vara nedfällda i ca 40 min per timme med stora trafikköer som följd.

Aktuellt förslag som antogs  i maj 2018 innebär att man bygger en passage under järnvägen med en bilfil samt gång och cykelvägbanor om vardera sidan. Man kompletterar även med bullerskydd på den nya bron.

På stationen byggs dubbelspår och perrongen breddas.

 

Tisdag den 17:e april höll Trafikförvaltningen/SL ett informationsmöte om ombyggnationen i Brageskolans matsal, samt samråd om vattenverksamheten kopplad till ombyggantionen.

Här kan du se presentationen

Samråd vattenverksamhet

Under hölls även samråd som riktade sig främst till de fastigheter som berörs av vattenverksamheten. Syftet med samrådet är att informera om den planerade verksamheten och få in synpunkter och kompletterande information från berörda. Separat information har gått ut till dessa fastigheter.

Samrådsunderlag

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan