Första spadtaget för Roslagsbanans nya depå

Nu har vi tagit det officiella första spadtaget för byggandet av en ny depå för Roslagsbanans nya fordon. Det hedrande uppdraget genomfördes av Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting, Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna och Ragna Forslund, som representerade trafikförvaltningen/SL.

Solen strålade när det första spadtaget togs för den nya tågdepån i Molnby.

Depån ska användas för drift, underhåll och uppställning av de 22 nya 60 meter långa fordon som i framtiden ska trafikera Roslagsbanan. Depån är därmed en förutsättning för att klara en framtida kapacitetsökning, något som är välbehövligt eftersom antalet resenärer ökar år efter år. Vid senaste mätningen hade Roslagsbanan cirka 50 000 påstigande per dygn.

Depån kommer bland annat att innehålla:
- En uppställningshall på 8000 kvadratmeter
- En verkstadshall på 4000 kvadratmeter
- En kontorsbyggnad
- Anslutande spår mot norr

Depåområdet som ligger i Molnby i Vallentuna kommun omfattar totalt 15 hektar = 18 fotbollsplaner.

Anläggningen beräknas vara färdigbyggd  2019 och 2020 ska den vara klar för driftsättning i samband med att de första nya fordonen levereras. 

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan