Ny gång- och cykelbro lyftes på plats vid Roslags Näsby station

Natten till den 15 februari genomfördes ett lyft av en cirka 50 ton tung gång- och cykelbro vid Roslags Näsby station. Lyftet genomfördes med hjälp av en rekordstor så kallad fackverkskran.

Den nya gång- och cykelbron lyftes på plats vid Roslags Näsby station.

Stålbron som är drygt 50 meter lång ska leda gång- och cykeltrafikanterna över järnvägsspåren invid Centralvägen. Därmed blir bron en ny förbindelse mellan den västra och den östra sidan av stationen.

Bron blir en förbindelse mellan den västra och östra sidan av stationen.

Från starten av vecka 10 och fram till den 20 augusti når man stationen och plattformen endast från den östra sidan via Östra Banvägen. Som en säkerhetsåtgärd kommer den tidigare passagen över spåren att stängas av under tiden som arbeten pågår på den västra sidan av stationen.

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan