Silverskatt från vikingatiden funnen i Vallentuna

I Vallentuna pågår arkeologiska utgrävningar inför det kommande bygget av en tågdepå för Roslagbanan i Molnby. Fyndet är en samling silvermynt som är en av de största skatter som någonsin hittats i Uppland.

Silvermynt från vikingatiden

I ett stort gravröse utanför Vallentuna, gömdes en stor samling silvermynt någon gång i slutet av vikingatiden. Drygt tusen år senare lyfte arkeologen Elin Säll på en sten i röset – och skatten såg åter dagens ljus.

Bronsåldersröset där skatten hittades var en 3000 år gammal grav. Silverfyndet dateras till 900-talet och är en av de största skatter som någonsin hittats i Uppland. Skatten består av 163 silvermynt med arabisk skrift och de flesta är från Samarkand med omnejd, det vill säga dagens Uzbekistan och Iran. Några av mynten är tillverkade i området kring mellersta Volga i nuvarande Ryssland och är imitationer av de arabiska förlagorna. De många myntskatterna i Sverige visar på ett omfattande utbyte mellan den muslimska världen och det vikingatida Norden, där även tankar och idéer färdats utmed handelsvägarna.

Eftersom det yngsta myntet är tillverkat år 935 eller 936, har skatten troligen grävts ner i mitten av 900-talet i den redan då mycket gamla graven. Äldre gravrösen utnyttjades bland annat som ägomarkeringar och man offrade mat och dryck till de begravda förfäderna – men det finns också berättelser om drakar som vaktar skatter i just stenrösen.

– Varför vikingatidens människor ibland grävde ner sina rikedomar vet man inte 
riktigt, berättar Åsa Berger, en av projektets kommunikatörer. Tidigare ansåg forskarna att gömmorna var en följd av oroligheter och krig och att platserna sedan fallit i glömska.

– Vi har inte några indikationer på att stridigheter har varit orsaken till att mynten grävdes ner här, säger Anna Hed, en av projektledarna. I de isländska sagorna berättas att rikedomar som man grävde ner i sin livstid skulle komma personen tillgodo i livet efter detta. Kanske är det så man har tänkt här, fortsätter hon. Som en slags pensionsförsäkring efter döden.

Undersökningen i Molnby i Vallentuna är en av de största arkeologiska undersökningarna 
någonsin i Stockholms län, berättar projektledaren Björn Hjulström. Platsen undersöks av Arkeologikonsult inför SL:s bygge av en depå invid Roslagsbanan. Inom det 18 fotbollsplaner stora området finns gravar, hus, smedjor, jordbrukslämningar med mera från bronsålder fram 
till tidigt 1800-tal – en tidsperiod på 3000 år.

Pressvisning på utgrävningsplatsen äger rum tisdagen den 15/11 kl. 14.00.
Plats: https://www.hitta.se/kartan?s=5427e039
Pressbilder finns på: https://sites.google.com/site/arkeologikonsultpress/home

Kontaktpersoner Arkeologikonsult:
Åsa Berger, arkeolog och projektets kommunikatör: 070-092 02 17
Lotta Mejsholm, arkeolog och projektets kommunikatör: 070-389 53 33

Lyssna till en intervju med arkeologen Elin Säll

Från den 17 november i Radio Stockholm med arkeologen Elin Säll. (2:17 min)

Arkeologen Elin Säll hittade skatten

Arkeologen Elin Säll hittade skatten.

Fyndet består av 163 silvermynt med arabisk skrift, de flesta från Samarkand, det vill säga dagens Uzbekistan och Iran

Fyndet består av 163 silvermynt med arabisk skrift, de flesta från Samarkand, det vill säga dagens Uzbekistan och Iran.

 

Läs mer om bygget av Roslagsbanans nya tågdepå i Molnby

Tillbaka till nyhetslistan roslagsbanan