Informationsmaterial Roslagsbanan

Informationsfilmer

Så byggde vi om Roslags Näsby station. 
Se resultatet av ett års arbete på mindre än tre minuter...!
Inspelningen bygger på bilder från vår webbkamera tagna under perioden september 2016 – september 2017. Vi har genomfört en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station, som är en knutpunkt för Kårstalinjen och Österskärslinjen. 

 

Rapportfilm nr 1 är inspelad 2016. Roslagsbanans utbyggnad som leder till ökad kapacitet och minskade störningar. Vi bygger fler dubbelspår både på Kårsta- och Österskärslinjen och vi genomför en rad säkerhets- och bullerskyddsåtgärder längs hela banan. Befintliga tåg har rustats upp och vi ska bygga en depå för de nya tåg som vi upphandlar.

 

Två filmer inspelade 2015 vid Stockholms östra handar om ombyggnadsarbetena vid stationen och om vårt arbete med bullerskydd vid Stockholm östra och längsNäsbyparklinjen:  

 


Roslagbanans nyhetsbrev

Kommer direkt till din mejlbox! Anmäl dig här!

2018

Nr 17 mars 

2017
Nr 12 mars    Nr 13 juni    Nr 14 oktober    Nr 15 november   Nr 16 december

2016
Nr 7 januari    Nr 8 maj     Nr 9 augusti    Nr 10 november    Nr 11 december

2015
Nr 4 mars    Nr 5 juni   Nr 6 oktober

2014
Nr 1 februari    Nr 2 juni    Nr 3 december

Allmänt om Roslagsbanan

Trycksaker

Kårstalinjen

Österskärslinjen

Ny depå 

Tidningsartiklar

Tidningen TÅG

Tidningen Metro