Informationsmaterial Roslagsbanan

Informationsfilmer

Så byggde vi om Roslags Näsby station. 
Se resultatet av ett års arbete på mindre än tre minuter...!
Inspelningen bygger på bilder från vår webbkamera tagna under perioden september 2016 – september 2017. Vi har genomfört en omfattande ombyggnad av Roslags Näsby station, som är en knutpunkt för Kårstalinjen och Österskärslinjen. 

 

Rapportfilm nr 1 är inspelad 2016. Roslagsbanans utbyggnad som leder till ökad kapacitet och minskade störningar. Vi bygger fler dubbelspår både på Kårsta- och Österskärslinjen och vi genomför en rad säkerhets- och bullerskyddsåtgärder längs hela banan. Befintliga tåg har rustats upp och vi ska bygga en depå för de nya tåg som vi upphandlar.

 

En film om vårt arbete med bullerskydd längs Roslagsbanan.  


Roslagbanans nyhetsbrev

Vill du ha vårt nuhetsbrev direkt på mejlen? Anmäl dig här!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.