Roslagsbanan

Vi rustar Roslagsbanan för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i den växande delen av nordöstra Storstockholm. Med nya tåg, fler sträckor med dubbelspår och höjd säkerhet, bullerskydd samt en depå där de nya tågen kan städas och underhållas finns förutsättningar för tätare trafik utan störningar. Vår målsättning är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger 22 kilometer dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs hela Roslagsbanan. Samtidigt som vi förbättrar stationer köper vi in nya tåg och har rustat upp de tågen som idag går på banan. I Vallentuna bygger vi en depå där de nya tågen ska underhållas.

Syfte

Allt arbete längs med Roslagsbanan syftar till att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten. Med fler dubbelspår och uppdaterat signalsystem minskar vi risken för störningar i trafiken. När alla insatser är klara kommer Roslagsbanan kunna möta framtidens ökade resandebehov.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser med eller bor nära Roslagsbanan påverkas av våra arbeten. För att kunna genomföra utbyggnaden behöver vi periodvis stänga av delar av banan. Våra byggarbeten kan ibland orsaka buller, damning och avstängda vägar. Enligt nuvarande plan är utbyggnaden klar år 2024.

Här kan du registrera ditt mobilnummer för att få akut störningsinformation direkt i mobilen. Vi kommer att använda sms-utskicken när en plötslig förändring sker som vi inte hunnit lägga ut här på webbplatsen.

Det här är Roslagsbanan 

Roslagsbanan har idag dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. När vi öppnar Arninge 2021 kommer det vara banans 39:e station.

Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. I den växande regionen är en attraktiv och klimartsmart Roslagsbana en förutsättning.

Roslagsbanans utbyggnad

I Roslagsbanans utbyggnad, som pågått sedan 2010, bygger vi cirka 22 kilometer dubbelspår där tågen ska kunna mötas. Vi rustar upp stationer, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. De tåg som idag rullar på Roslagsbanan är upprustade och under nästa år kommer det första av de helt nya tågen till Sverige för tester. För att vi ska kunna underhålla och städa de nya tågen bygger vi en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt rustar vi depåerna i Mörby samt Stockholms östra där dagens tåg står när de inte är ute på banan. 

Med fler sträckor med dubbelspår, nya tåg och säkrare övergångar är det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik med färre störningar på Roslagsbanan. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande. 

Läs mer om vad vi gör under respektive del och vad vi redan har gjort här.

När Stockholm växer behöver fler kunna åka kollektivt så att vi kan fortsätta att bidra till en sammanhängade region där miljön står i fokus.

Dubbelspår

Roslagsbanans sammanlagda sträcka är 65 km. Från början bestod hela banan av enkelspår där tågen var tvungna att vänta in varandra på speciella mötesspår. Om ett tåg är försenat i en riktning blir det mötande tåget också försenat och störningen sprider sig snabbt till resten av tågen på linjen. Dubbelspår, det vill säga två parallella spår, innebär att tågen kan passera varandra utan hinder. Trafiken blir mindre störningskänslig, den blir punktligare, och med fler tåg kan trafiken också gå tätare så att du som resenär får en bekvämare resa med mindre trängsel.

Roslagbanans nyhetsbrev 

Vill du ha vårt nyhetsbrev direkt på mejlen? Anmäl dig här!

Läs vårt senaste nyhetsbrev här.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?