Roslagsbanan

Vi bygger ut Roslagsbanan för att möta dagens och framtidens behov av kollektivtrafik i den växande delen av nordöstra Storstockholm. Med nya tåg, fler sträckor med dubbelspår och höjd säkerhet, bullerskydd samt en depå där de nya tågen kan städas och underhållas finns förutsättningar för tätare trafik utan störningar. Vår målsättning är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Vi bygger 22 kilometer dubbelspår och förbättrar tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd längs hela Roslagsbanan. Samtidigt som vi förbättrar stationer köper vi in nya tåg och har rustat upp de tågen som idag går på banan. I Vallentuna bygger vi en depå där de nya tågen ska underhållas.

Syfte

Allt arbete längs med Roslagsbanan syftar till att öka kapaciteten, säkerheten och tillgängligheten. Med fler dubbelspår och uppdaterat signalsystem minskar vi risken för störningar i trafiken. När alla insatser är klara kommer Roslagsbanan kunna möta framtidens ökade resandebehov.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser med eller bor nära Roslagsbanan påverkas av våra arbeten. För att kunna genomföra utbyggnaden behöver vi periodvis stänga av delar av banan. Våra byggarbeten kan ibland orsaka buller, damning och avstängda vägar. Enligt nuvarande plan är utbyggnaden klar år 2024.

Det här är Roslagsbanan 

Roslagsbanan har idag dagligen cirka 50 000 påstigande resenärer. Banan sträcker sig mellan Stockholms östra och delar sig norrut med tre linjer mot Kårsta, Österskär respektive Näsbypark. På den totala sträckan som är 65 kilometer finns 38 stationer. När vi öppnar Arninge 2021 kommer det vara banans 39:e station.

Roslagsbanan passerar genom sex kommuner: Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österåker. Antalet resenärer ökar i takt med att kommunerna i nordöstra Storstockholm växer. Roslagsbanans utbyggnad

Fler dubbelspår där tågen kan mötas och nya tåg gör det möjligt att i framtiden ha en tätare trafik. Målsättningen är att skapa en effektivare och klimatsmart kollektivtrafik, för alla resande. 

Sedan 2010 bygger vi totalt 22 kilometer med dubbelspår, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Vi rustar upp stationer och befintliga vagnar, köper nya fordon och bygger en ny depå. Vi rustar samtidigt upp depåerna i Mörby samt Stockholm östra. Läs mer om vad vi gör under respektive delsträcka. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?