Nytt isgående skärgårdsfartyg

Waxholmsbolagets nya isgående fartyg Yxlan är byggt för att kunna gå i trafik året runt, oavsett väderlek. Fartyget sätts i trafik i december 2018.

Detta gör vi

Waxholmsbolaget förstärker sin flotta med ett isgående passagerarfartyg. Det nya fartyget blir 27 meter långt och tar 150 passagerare. Avtalet tecknades den 6 februari 2017, med det estniska varvet Baltic Workboats AS. Fartyget kommer till Stockholm den 26 oktober 2018.

Syfte

Det nya isgående fartyget ska säkerställa att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får kollektivtrafik året runt.

Vem påverkas och tidplan

Projektet påbörjades hösten 2015 och planeras pågå till december 2018. Projektet leds av projektsektionen på trafikförvaltningen i samarbete med främst sjötrafiksektionen. Samarbete sker inom trafikförvaltningen gällande bland annat upphandling, miljö, tillgänglighet och IT-säkerhetsfrågor.

Nytt isgående fartyg trafikerar norra skärgården

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 resenärer en sommardag och cirka 1 500 resenärer en vinterdag. Ett nytt isgående fartyg sätts i trafik i december 2018. Det gör att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får kollektivtrafik året runt.  

Det nya fartyget kommer att trafikera norra skärgården via bryggorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söderäng och Solö.

För att kunna gå till alla bryggor finns krav att klara ett begränsat djup på 2,5 meter.

Fartyget byggs enligt gällande riktlinjer för tillgänglighet och kommer att ha en hög komfort. Under sommaren går det att använda fartygets soldäck och på huvuddäck finns en kafeteria med lättare servering.

Blidösundsbolaget är den leverantör som har avtalet för området i dag och som kommer att köra fartyget. Personal utbildas under projekttiden och deras erfarenheter är mycket viktiga för att få ett väl fungerande fartyg.

Bild som visar fartygets inredning.

Bilden visar hur fartygets inredning kommer att se ut när det är klart.

Så fungerar tekniken

Fartyget har utformats för att effektivt kunna transportera både passagerare och last. Maxfarten blir cirka 11 knop.

För att begränsa miljöpåverkan förses fartyget med dieselelektrisk hybriddrift. Detta innebär att fartygets dieselgeneratorer kompletteras med batterier. Batterierna används normalt tillsammans med de två generatorerna men det kommer även vara möjligt att på kortare sträckor helt framföra fartyget på batteridrift. Dieselgeneratorerna förses med katalytisk rening, partikelfilter och kan köras på förnybara drivmedel. Av säkerhetsskäl kommer fartyget att förses med två axlar, vilket också möjliggör en god manöverförmåga.

Den skeppstekniska utmaningen är att kombinera bra isgående förmåga med det djupgående som krävs för att kunna gå in till alla bryggor i det aktuella trafikområdet. Fartyget förses med två propellrar eftersom god manöverförmåga har varit prioriterat vid planeringen.

Fartygets skrov och överbyggnad har byggts på ett varv i Riga. I januari bogserades fartyget till varvet på ön Ösel i Estland. Under februari/mars utfördes brand- och komfortisolering av skrov och överbyggnad samtidigt som rördragning påbörjades. Därefter installerades el- och framdrivningssystem. Fartyget kommer till Stockholm den 26 oktober.

Fartyget Yxlan som det ser ut just nu. Fartyget sätts i trafik i samband med att vintertidtabellen börjar gälla i december 2018.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!