Nytt isgående skärgårdsfartyg

Waxholmsbolagets nya isgående fartyg Yxlan är byggt för att kunna gå i trafik året runt, oavsett väderlek. Fartyget sattes i trafik i december 2018.

Detta gör vi

Waxholmsbolaget har förstärkt sin flotta med det isgående passagerarfartyget Yxlan. Det nya fartyget är 27 meter långt och tar 150 passagerare. Avtalet tecknades den 6 februari 2017, med det estniska varvet Baltic Workboats AS.

Syfte

Det nya isgående fartyget ska säkerställa att de som bor och verkar i Stockholms norra skärgård får kollektivtrafik året runt.

Vem påverkas och tidplan

Projektet påbörjades hösten 2015 och pågick till december 2018.

Nytt isgående fartyg trafikerar norra skärgården

Skärgårdstrafiken har cirka 14 000 resenärer en sommardag och cirka 1 500 resenärer en vinterdag. Det isgående fartyget Yxlan sattes i trafik i december 2018. De som bor och verkar i Stockholms norra skärgård har nu kollektivtrafik året runt.  

Det nya fartyget trafikerar norra skärgården via bryggorna Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö, Söderäng och Solö.

För att kunna gå till alla bryggor finns krav att klara ett begränsat djup på 2,5 meter.

Fartyget har byggts enligt gällande riktlinjer för tillgänglighet. Under sommaren går det att använda fartygets soldäck och på huvuddäck finns en kafeteria med lättare servering.

Blidösundsbolaget är den leverantör som har avtalet för området i dag och som kommer att köra fartyget. Personal utbildas under projekttiden och deras erfarenheter är mycket viktiga för att få ett väl fungerande fartyg.

Bild som visar fartygets inredning.

Bilden visar hur fartygets inredning kommer att se ut när det är klart.

Så fungerar tekniken

Fartyget har utformats för att effektivt kunna transportera både passagerare och last. Maxfarten är cirka 11 knop.

För att begränsa miljöpåverkan förses fartyget med dieselelektrisk hybriddrift. Detta innebär att fartygets dieselgeneratorer kompletterats med batterier. Batterierna används normalt tillsammans med de två generatorerna men det kommer även vara möjligt att på kortare sträckor helt framföra fartyget på batteridrift. Dieselgeneratorerna har försetts med katalytisk rening, partikelfilter och kan köras på förnybara drivmedel. Av säkerhetsskäl har fartyget försetts med två axlar, vilket också möjliggör en god manöverförmåga.

Den skeppstekniska utmaningen har varit att kombinera bra isgående förmåga med det djupgående som krävs för att kunna gå in till alla bryggor i det aktuella trafikområdet. Fartyget har två propellrar eftersom god manöverförmåga varit prioriterat vid planeringen.

Fartygets skrov och överbyggnad har byggts på ett varv i Riga. I januari 2018 bogserades fartyget till varvet på ön Ösel i Estland. Under februari/mars utfördes brand- och komfortisolering av skrov och överbyggnad samtidigt som rördragning påbörjades. Därefter installerades el- och framdrivningssystem. Fartyget kom till Stockholm den 26 oktober 2018.

Fartyget sattes i trafik i samband med att vintertidtabellen började gälla i december 2018.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!