Detta gör vi

Tunnelbanan ska byggas ut från Odenplan till Arenastaden. Den nya sträckningen får tre stationer: Hagastaden, Hagalund och Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul.

Syfte

Gula linjen knyts ihop med Gröna linjens spår vid Odenplan. Resenärerna kommer att kunna ta sig från Arenastaden till T-centralen och vidare söderut utan tågbyte vid Odenplan. Söderortsborna kommer att kunna åka direkt till Hagastaden och Arenastaden med Gula linjen.

Vem påverkas och tidplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden. Under 2018 planeras utbyggnaden till Arenastaden att starta. Byggtiden är cirka sex år.

Kort om projektet

Arenastaden

Tunnelbanan ska byggas ut med en ny linje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Utöver de redan beslutade stationerna Hagastaden och Arenastaden planeras ytterligare en ny station i Hagalunds industriområde.

Byggstart 2018

Planerad byggstart för utbyggnaden är tidigast 2018. Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden. 

Under 2017 utförs markundersökningar i projekteringssyfte och kontroller för att samla in bakgrundsdata innan våra byggarbeten startar.

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår kring utbyggnaden av tunnelbana till Arenastaden.

Tidplan

Arenastaden 

Mer information

Här hittar du mer information om utbyggnaden av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden.

Film om nya tunnelbanan

På lite drygt tre minuter sammanfattas hela den stora tunnelbaneutbyggnaden i Stockholms län. Vill du veta vart tunnelbanan ska gå, när den ska byggas och varför? Här får du svaren.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!