Nära till tunnelbana för norra Hagalund

En uppgång vid Dalvägen och en uppgång i norra Hagalund, söder om Frösundaleden. Så blir det med det nya föreslagna stationsläget i Arenastaden.

Uppgången söder om Frösundaleden kommer att ge mycket god tillgänglighet för alla boende i norra Hagalund och det blir enkla byten till tvärbanan. Den norra uppgången utmed Dalvägen hamnar lite längre från Stjärntorget och pendeltågsstationen än med det tidigare förslaget, men Arenastaden är en stadsdel som växer snabbt. Solna kommun har pla¬ner på att utveckla området utmed Dalvägen.

- Det är glädjande att Solna växer så det knakar, vi planerar för att fram till 2030 bygga 800 nya bostäder varje år. Den nya tunnelbaneuppgången i Arenas¬taden är viktig för stadsdelen så att vi kan fortsätta planera för nya bostäder, säger Ann-Christine Källeskog, som är plan- och byggchef på stadsbyggnadsförvaltningen i Solna stad.

Anledningen till att stationen flyttas är att besvärliga markförhållanden och närheten till järnvägsspåren gjorde det gamla läget både svårt och dyrt att bygga.

- Med det här läget förenklar vi byggtiden och norra Hagalund får närmare till tunnelbanan. Samtidigt är det fortfarande nära till arbetsplatser, handel och evenemang i Arenastaden, säger Malin Harders, projektchef för utbyggnaden av Gula linjen.

Ett kompletterande samråd om bland annat det nya stationsläget i Arenastaden startar den 26 oktober. Du kan läsa mer och se kartor på de föreslagna stationslägena här.

På bilden: Här i korsningen Kyrkbacken/Hagalundsvägen planeras stationen i Arenastaden får en av sina uppgångar. Foto: Mikael Ullén

Vill du veta mer om utbyggnaden av tunnelbanan? Läs på  nyatunnelbanan.sll.se.  

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik