Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort

Blå linje ska förlängas från Kungsträdgården via Södermalm till Nacka centrum. Samtidigt ska den förlängas från Sofia, på Södermalm, till Sockenplan där den kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen. Därmed får Blå linje två grenar söder om city, en till Nacka och en till Hagsätra. Kartan visar en ungefärlig sträckning.

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Blå linje förlängs från Kungsträdgården mot Nacka med nya stationer vid Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka. Från Sofia går också en gren mot Gullmarsplan, med en ny station i Slakthusområdet. Vid Sockenplan kopplas den grenen ihop med Hagsätragrenen.

Syfte

Genom att bygga en ny passage mellan norra och södra Stockholm under Saltsjön och Södermalm avlastas sträckan Slussen – T-Centralen. Det blir då möjligt med tätare avgångar på alla södergående linjer.

Vem påverkas och tidplan

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut, men vi planerar noga för att se till att vardagslivet ska fortsätta fungera under hela byggtiden. Under 2019 planeras utbyggnaden till Arenastaden att starta. Byggtiden är cirka sju till åtta år.

Kort om projektet 

Fram till år 2030 kommer ungefär 56 000 nya bostäder att byggas på östra Södermalm, i Nacka och i Söderort. En förutsättning för den här utvecklingen är att också kollektivtrafiken byggs ut.

Den planerade sträckningen byggs helt under jord och ansluter till Kungsträdgårdens station för vidare färd genom staden. Fem nya stationer byggs mot Nacka: Sofia, Hammarby Kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum.

Både Nacka och Stockholm växer och kommunerna har vuxit samman alltmer. Utbyggnaden av tunnelbanan ger möjlighet för både Hammarby sjöstad, östra Södermalm och Nacka att växa på ett hållbart sätt.

I området kring nya tunnelbanan till Nacka kommer kollektivtrafiken att byggas ut på fler sätt. Saltsjöbanan rustas upp, tvärbanan förlängs till Sickla och på sikt planeras för fler stombussar för bättre tvärförbindelser.

Även till Söderort byggs den nya sträckningen helt under jord. Globens och Enskede gårds stationer ersätts av nya stationen Slakthusområdet. Vid Gullmarsplan byggs en ny plattform under den befintliga. 

När Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Gullmarsplan knyts den samman med den Gröna Hagsätralinjen. Med den nya grenen avlastas sträckan T-Centralen-Gamla stan-Slussen där idag all tunnelbanetrafik mellan norra och södra staden passerar.

Här hittar du information om aktuella arbeten som pågår kring utbyggnaden av Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort.

Tidplan

Blå linje till: 

Nacka, Södermalm och Söderort.

Mer information

Här hittar du mer information om utbyggnaden av Blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort.

Film om nya tunnelbanan

På lite drygt tre minuter sammanfattas hela den stora tunnelbaneutbyggnaden i Stockholms län. Vill du veta vart tunnelbanan ska gå, när den ska byggas och varför? Här får du svaren.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?