Nya pendeltåg i trafik

Från och med första helgen i april kommer helt nya pendeltåg att köras i testtrafik, på olika sträckor. Det är de första av 46 nya pendeltåg som beställts av SL som resenärer nu får åka med.

De nya pendeltågen X60B börjar successivt att synas för resenärerna då tågen nu börjar testas i trafik. Foto: Kasper Dudzik

Måndag 4/4 var det premiärvisning av de nya tågen för bland annat media på Centralstionen i Stockholm. X60B beställdes bland annat för att säkerställa trafikeringen av den nya pendeltågstunneln Citybanan, som ger pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm. De äldsta tågen, X10, klarar inte av att köra i den nya Citybanan. Bland annat är det den branta lutningen i tunneln och de nya plattformsdörrarna som kräver att SLs pendeltågsflotta moderniseras.

Vestibul på pendeltåg. Grått smalt elskåp bredvid dörrpar där dörrknappen lyser grön.

Ny tryckknapp som ger tydligare återkoppling med ljud och ljus vid aktivering, och kontrastmarkering vid dörrparen för att uppmärksamma avståndet mellan vagngolv och plattform. Foto: Kasper Dudzik

Dedikerad rullstolsplats med nödtalarenhet. Den är belägen i en avdelning med flera tillgänlighetsanpassade säten.

X60B uppfyller hårdare krav från EU gällande tillgänglighet för till exempel funktionshindrade. De nya tågen har fler tillgänglighetsanpassade sittplatser och särskilda rullstolsplatser med nödtalarenhet. Dessa är placerade i första och sista vagnen i varje tåg. Foto: Kasper Dudzik

De 46 tågen är en uppdaterad version av X60-tågen som trafikerar pendeltågsnätet idag. Detta innebär en hel del förbättringar och förändringar, både sådana som är synliga för dig som resenär men också en del av teknisk karaktär. Eftersom det skiljer 10 år mellan de första X60-tågen och den nya versionen så är många system helt nya och X60B uppfyller också nyare krav från till exempel EU.

Fokus på teknik och komfort

De synligaste förändringarna för resenärer är till exempel eluttag för laddning av t ex mobiltelefon vid varje sittgrupp, fler platser som är anpassade för resenärer med funktionshinder och att displayen i tåget med hjälp av en pilsymbol tydligt visar vilken sida av tåget avstigning sker.

mobiltelefon ligger på pendeltågssäte. En laddare går från ett eluttag i väggen till mobiltelefonen.

Varje sittgrupp har eluttag som du som resenär kan använda för laddning av till exempel mobiltelefoner. Foto: Kasper Dudzik

Dörrarna har ny design på såväl rörliga som fasta fotsteg för att minska risken att is och snö fastnar där. De rörliga fotstegen går automatiskt ut vid varje station och är eluppvärmda för att bättre klara vinterklimat.

Även tryckknapparna är nya och visar tydligt med ljus och ljud att de aktiverats.

De nya tryckknapparna underlättar för till exempel resenärer med nedsatt syn eller hörsel. Dessutom har fokus lagt på att förenkla underhållsarbete och på att förbättra ergonomin i förarhytt.

Leverans och trafikstart

2012 fattades beslut att tågen skulle beställas och 2014 hade X60B produktionsstart. Tågen byggs i tillverkaren Alstoms fabrik i Salzgitter, Tyskland. För att fraktas till Sverige körs tågen först på tyska järnvägsspår till Rostock, för att därefter transporteras på färja mellan Rostock och Trelleborg. Från Trelleborg körs tågen på vanliga järnvägsspår till Stockholm.

I januari 2016 nådde det första serietillverkade tåget Stockholm. Efter det levereras tågen med en takt av två tåg per månad och 2017/2018 är alla tåg levererade.

Från och med nu kommer tågen successivt börja testas i trafik och även användas för förarutbildning. Officiell trafikstart blir i juli 2017 då Citybanan öppnar. Då har 26 tåg testats klart och körts in, vilket är tillräckligt för att trafikera enligt dagens trafikeringsplan.

Tillbaka till nyhetslistan nya pendeltåg