Testpremiär i Sverige

Nu rullar de nya pendeltågen, Coradia Nordic X60B, för första gången på svenska spår. De har anlänt till Brodepån i Upplands Bro, för att påbörja den del av testfasen som utförs i Sverige. Tågen har kört för egen maskin från Trelleborg, dit de kom med båt från Tyskland.

X60B på svenska spår i Brodepån, Upplands Bro.

Den halvårslånga testfasen inkluderar bland annat signalsystem, bromssystem och statiska tester för sammankopplade fordon. Kommande två veckor kommer testerna att ske nattetid på spår runt Enköping och Västerås. Därefter kommer tågen att testas på spår i bland annat Emmaboda. Resultaten från testerna används för godkännande från myndigheter och kravverifiering.

Projektmedlemmarna i projekt X60B och förvaltarna besökte Brodepån förra måndagen för att uppmärksamma milstolpen och titta på tågen. Även tillverkaren Alstom var på plats.

På insidan är provtågen inte färdiga då man behöver komma åt kablar och ledningar under testerna. I de färdigbyggda tågen kommer det att finnas några synliga förändringar. Till exempel nödtalarenhet vid rullstolsplatserna, nytt dörrsystem, nya säten, nya rörliga fotsteg och nya tryckknappar för dörröppning. Andra förändringar är av teknisk karaktär. Till exempel ny fixering av bromsskivor, ändbalkarna på boggiramen är fästa med skruvförband för att underlätta byte, nytt elkoppel och nytt tredje batteri. Tågen levereras dessutom med signalsystem ERTMS (kompatibelt med nuvarande ATC-system). Man har även arbetat med att förenkla för underhållet av de nya fordonen. Det gör att underhållet blir bättre kostnadsmässigt.

De första serietillverkade fordonen kommer att levereras redan i januari 2016. Därefter kommer tågen delvis köras i vanlig trafik, som en del av serietesterna att. Officiell trafikstart för X60B blir halvårsskiftet 2017, i samband med att Citybanan öppnar.

Tillbaka till nyhetslistan nya pendeltåg