X60B redo att börja testas

Produktionen av X60B nådde en milstolpe i helgen. Två testfordon har levererats från Alstoms anläggning i Salzgitter, Tyskland, till en testanläggning i Velim, Tjeckien. Där ska tågen genomgå en tre månader lång testfas.

X60B bogseras från Salzgitter, Tyskland, till Velim, Tjeckien. Bogseringen skedde i en maxfart av 90km/timmen och tog cirka 1 dygn.

Till en början tillverkar leverantören Alstom fyra testfordon. Nu är testfordon 1 och 2 klara för typtester. På plats i Velim, Tjeckien, inleds en tre månader lång testfas, allt enligt tidplan. Fordonet genomgår tester gällande bland annat traktion, bromstester och test av signalsystemet.

Underlaget från testerna lämnas sedan in till Transportstyrelsen, som ett steg i godkännandeprocessen.

I slutet av april beräknas fordonen att anlända till Sverige för tester på svenska spår.

När alla tester är genomförda tas tågen tillbaka till Alstoms anläggning i Salzgitter där de går in i serieproduktion.

Leverans av första fordonet är beräknat till januari 2016 och samtliga 46 fordon förväntas vara levererade 2017 för att möta den utökade trafiken då Citybanan tas i drift.

Läs mer om testanläggningen i Velim: http://www.cdvuz.cz/en/

Tillbaka till nyhetslistan nya pendeltåg