Nytt stationshus och ny bussterminal i Barkarby

Nu har det nya stationshuset för pendeltågsresenärer i Barkarby öppnat, efter ett år av resande från en tillfällig station. Bussterminalen har också flyttat till en ny placering vid den nya stationen.

Det nya stationshuset i Barkarby slog upp portarna den 10 oktober 2016.

Måndagen den 10 oktober öppnade den nya stationsbyggnaden och den nya bussterminalen i Barkarby för resenärer. Pendeltågstationen har entré från den nybyggda Barkarbybron. I dagsläget delas bron med biltrafik, men Järfälla kommun planerar att bron så småningom blir endast gång- och cykelbro. Den nya stationen ligger ca 250 meter längre norrut, jämfört med den ursprungliga stationen i Barkarby.

Under en del av byggtiden har resenärerna fått resa från en tillfällig trafiklösning, då den ursprungliga stationen revs i november 2015. Den tillfälliga stationen uppfördes för att den nya stationen skulle kunna byggas utan med så lite trafikstörningar som möjligt.

Ombyggda stationer och egna spår för pendeltågen

Barkarby station byggs om i samband med att Trafikverket bygger ut Mälarbanan från två till fyra spår. Efter sommarens avstängningar öppnades den nya stationen i Kallhäll och i vår är arbetet med en ny sydlig entré i Jakobsberg klar. Det är också de tre stationer som byggs om i första etappen av Mälarbanans utbyggnad. Den andra och sista etappen av arbetet med spår och stationer på pendeltågslinjen från Bålsta planerar Trafikverket vara färdiga med 2025. Då har spåren byggts ut från Barkarby till Spånga. Den befintliga stationen i Spånga byggs om och i Sundbyberg byggs en helt ny pendeltågstation. När den spårutbyggnaden är klar kopplas Mälarbanans nya spår ihop med Citybanan och då får pendeltågen egna spår hela vägen från Kallhäll genom centrala Stockholm.

Läs mer om nya och upprustade pendeltågstationer

Läs mer om Trafikverkets arbeten med spårutbyggnader på Mälarbanan

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer