Tillfällig station i Barkarby

Från och med den 2/11 avgår alla pendeltåg från den tillfälliga stationen i Barkarby. Den gamla stationen i Barkarby har tagits ur trafik och rivs. Den nya stationen beräknas stå klar hösten 2016.

Vy av det tillfälliga stationshuset i Barkarby från gångvägen mellan bussterminalen och stationshus. Till höger i bilden syns det nya stationshuset ta form.

Från och med 2/11 avgår alla pendeltåg från den tillfälliga stationen i Barkarby. Perrongen för södergående tåg når du via en träbro som har rests över spåren. Den tillfälliga stationen kommer att vara i bruk fram tills att den nya stationen är färdig hösten 2016.

Tänk på att det kan ta längre tid än vanligt att ta sig till och från bussar och tåg. Var ute i god tid och planera din resa!

 

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer