Ett stort kliv framåt efter sommarens avstängning

Sex kilometer nya spår, elva nya växlar, nya kontaktledningar, signaler och ett stort steg framåt av bygget av nya pendeltågsstationer i Barkarby och Kallhäll är resultatet av fem veckors avstängning av Mälarbanan.

Gestaltningsbild av Kallhäll som det är tänkt att se ut som färdigställd.

– Under den 870 timmar långa avstängningen har vi kommit ett stort steg framåt i utbyggnaden av Mälarbanans första etapp, säger projektchef Eva Nordberg. Nu rullar tågen på nya spår mellan Jakobsberg och Kallhäll.

En omfattande planering ligger bakom arbetena, som på en del platser pågått dygnet runt för att hinna färdigt allt som inte kan göras när tågen går.
-Vi har gjort allt det som hör ett järnvägsbygge till: grävt ur banvallen och fyllt den med nytt material, satt upp skyddsportaler, lagt en bro för tågen, lagt ny räl, växlar, svetsat ihop dem, lagt ny makadam, satt upp kontaktledningar och nya signaler. Dessutom har vi kommit vidare med bygget av de nya stationshusen i Kallhäll och Barkarby. På stationen Kallhäll har väggar och tak kommit på plats och plattformarna börjat få tak. Den nya entrén till Jakobsbergs station har också börjat ta form. I Huvudsta har vi lagt nya växlar och flyttat ett ställverk, säger Eva Nordberg.

 

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer