Nya stationen i Barkarby börjar ta form

Det börjar synas att det byggs en ny station i Barkarby. Betongväggarna håller på att gjutas och efter nyår kommer stålkonstruktionen att monteras upp.

Gestaltningsbild av hur stationen i Barkarby är tänkt att se ut interiört.

Efter nyår kommer stålkonstruktionen att monteras upp och då ser man tydligare formen på det blivande stationshuset. Den nya stationen kommer att tas i bruk hösten 2016.

Från två stationer till en

Från att ha haft två stationer i Barkarby under ett halvår kommer den gamla stationen att stängas för att senare rivas. Detta sker efter höstavstängningen 30/10-2/11. Det innebär att alla pendlare reser i båda riktningarna från den tillfälliga stationen, efter att tågtrafiken släppts på igen den 2/11.

Infartsparkeringen flyttas

Under hösten flyttas den tillfälliga infartsparkeringen till "rätt sida" av spåren, alltså närmare den tillfälliga stationen. Den ordinarie parkeringen vid Welcome Hotell ligger kvar. Gångtunneln under spåren och E18 kommer fortfarande att vara öppen för gång- och cykeltrafik.

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer