Sommarens arbeten i Vega

Entreprenören har arbeten igång under sommaren. Arbetena bedöms inte vara bullrande och kommer inte påverka tågtrafiken.

Gestaltningsbild av hur den nya statione i Vega är tänkt att se ut.

Arbetet med Vega pendeltågstation har börjat och under sommaren kommer entreprenören Sveab att utföra arbeten med markförstärkning (kalkcementpelare), anlägga byggvägar och göra etableringsarbeten.

Arbetena bedöms inte vara bullrande eller påverka tågtrafiken.

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer