Första spadtag för Vega

Tisdagen den 5 maj togs det första spadtaget för den nya pendeltågsstationen som ska byggas i Vega i Haninge. Stationen beräknas öppna för trafik våren 2019.

Fr v: Helena Sundberg, Trafikverkets regiondirektör, Mehmet Kaplan (MP), bostads-, utvecklings- och IT-minster, Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande och Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms Läns Landsting

Vega station är en del av Haninge kommuns satsning på den nya stadsdelen Vega som ska ge bostäder åt 10 000 invånare. När det nya området är fullt utbyggt om tio till femton år, beräknas cirka 4 200 människor stiga på tåget vid Vega station. Resan från Vega till T-centralen kommer att ta cirka 25 minuter.

Spadtagen i tisdags symboliserar alltså byggstarten för den nya stationen. På plats i Vega fanns ett hundratal personer som lyssnade på talen som hölls av:

  • Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd Stockholms läns landsting
  • Helena Sundberg, Trafikverkets regiondirektör
  • Mehmet Kaplan (MP), bostads-, utvecklings- och IT-minister och
  • Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

På plats visades även en utställning och modell för hela området Vega.

Den nya stationen

Vega station är en satsning som finansieras av landstinget, Trafikverket, Länsstyrelsen och Haninge kommun. Landstinget är medfinansiär till ny bussterminal, pendeltågstation och infartsparkering och ansvarar för att stationen blir attraktiv för resenärerna. Stationen är planerad så att resenärerna lätt ska kunna ta sig till och från närliggande områden och för goda bussförbindelser med andra orter.

Stor vikt läggs vid att bytet mellan buss och pendeltåg blir bekvämt och säkert.

Nytt bostadsområde mellan Skogås och Handen

Vega ligger mellan Skogås och Handenterminalen, strax söder om Länna. Pendeltågstationen kommer att ligga centralt i Vega där Haninge kommun planerar att bygga 3 000 nya bostäder fram till 2021. Här bygger kommunen även gång- och cykelvägar, tunnlar, broar, cykelparkeringar och vägar så att området kan växa och de boende i området enkelt kan nå pendeltågstationen.

Tillbaka till nyhetslistan nya och upprustade pendeltågstationer