Nya och upprustade pendeltågsstationer

Stockholm växer och fler behöver resa med oss. Nu anpassar vi pendeltågsnätet till framtidens trafik. Genom till exempel ombyggda stationer och fler sträckor där pendeltågen kan köra på egna spår möjliggörs en utökad och attraktiv pendeltågstrafik för en växande region. Just nu utförs arbeten på flera stationer och sträckor. I de fall Trafikverket bygger om är Stockholms läns landsting kravställare av de upprustade stationerna.

Detta gör vi

Just nu pågår arbeten vid flera pendeltågsstationer. Några av stationerna byggs om och rustas upp i samband med att Trafikverket bygger ut spårkapaciteten på Stockholms järnvägsspår. Vi bygger också en helt ny station, belägen i Vega mellan Skogås och Handen.

Syfte

Pendeltågstrafiken (pendeltågsflotta, spår, stationer och depåkapacitet) anpassas till en växande region. Fler egna spår för pendeltågen och moderna stationer är en del av arbetet med att möjliggöra en utökad och attraktiv pendeltågstrafik.

Vem påverkas och tidplan

Som resenär kan du komma att påverkas under tiden arbetena pågår. Vissa arbeten gör att spåren stängs av under kortare eller längre perioder. Det kan också krävas tillfälliga trafikeringslösningar under delar av byggtiden.

Den här sidan beskriver vissa arbeten som utförs och planeras för pendeltågstrafiken.

För närmare information om kollektivtrafiken, tidtabeller, trafikstörningar och ersättningstrafik se SL:s app eller gå in på SL:s hemsida sl.se (öppnas i nytt fönster)

Nya och upprustade stationer och fler spår för pendeltågen

Just nu händer mycket inom pendeltågstrafiken och flera aktörer är inblandade. Det är trångt på järnvägsspåren i Stockholm och på flera ställen bildas det lätt köer. Trafikverket, som ansvarar för järnvägens infrastruktur, bygger ut spårkapaciteten och på så vis får pendeltågen flera sträckor med egna spår. I samband med detta rustas flera stationer upp. Bland annat bygger trafikverket ut spåren på Mälarbanan (pendeltågets linje mot Bålsta) i två etapper. Först ut är sträckan Kallhäll-Jakobsberg-Barkarby som var klart i början av 2017. Nästa spårsträcka som kommer byggas ut är Barkarby-Spånga/Tomteboda. Den planeras vara klar 2025, med bland annat en ny pendeltågsstation i Sundbyberg.

Sommaren 2017 invigs den nya pendeltågstunneln, kallad Citybanan. Tunneln ger pendeltågen egna spår genom centrala Stockholm. När Mälarbanan är fullt utbyggd 2025 kommer det innebära att pendeltågen får egna spår genom Stockholm city och hela vägen ut till Kallhäll.

Några av våra pågående stationsarbeten

Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg

Barkarby, Kallhäll och Jakobsberg påverkas i första etappen av Trafikverkets utbyggnad från två till fyra spår på Mälarbanan. I Barkarby och Kallhäll har Trafikverket byggt nya pendeltågsstationer och nya bussterminaler. I Jakobsberg byggs bland annat en ny sekundärentré vid plattformens södra ände.

Tunnelbanan till Barkarby

Om några år kommer dessutom tunnelbanan att förlängas från Akalla till Barkarby. Den entré som idag används för pendeltågen blir då en sekundär entré. Huvudentrén kommer att ligga i anslutning till den nya tunnelbanan. Förvaltningen för utbyggnad av tunnelbanan har egna sidor på sll.se där du kan läsa om till exempel planeringsarbetet och kommande samråd.

Läs mer om tunnelbanan mellan Akalla-Barkarby

Vega

I Vega, beläget mellan Skogås och Handen, ska en helt ny pendeltågsstation byggas. Stationens planering kommer i framtiden att möjliggöra olika upplägg för bussar att mata resenärer från närliggande områden och för bussförbindelser mot andra orter.
Läs mer om ny pendeltågstation i Vega

Citybanan

När Citybanan invigdes fick pendeltågsresenärerna två nya stationer som ersatte Centralstationen och Karlberg. De nya stationerna heter Stockholm City och Stockholm Odenplan. De är placerade i anslutning till tunnelbanan och ger bland annat ett smidigare byte mellan pendeltåg och tunnelbanan. 

Planerade trafikavstängningar

Under vissa typer av arbeten med stationer och spår krävs att tågtrafiken stängs. Detta sker både under längre och kortare perioder. Mycket av arbetet utförs under pågående trafik, men ibland gör arbetenas karaktär att avstängning är nödvändig.

För information om hur planerade avstängningar påverkar din resa, och för information om ersättningstrafik se SLs hemsida eller SLs reseplanerare.

Länk till sl.se

Arbeten vid och omkring stationerna

Trafikverkets arbeten innebär också att de anpassar och bygger nytt vid och omkring stationerna. Till exempel nya gång-och cykelvägar, broar eller tunnlar. För detaljerad information om arbeten i anslutning till pendeltågsstationerna, se Trafikverkets hemsida.

Länk till Trafikverkets hemsida

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!