Första föremålen flyttade till nya Spårvägsmuseet

Nu har de första föremålen flyttat in i nya Spårvägsmuseet i Gasverket. Processen med att flytta in föremål i Hus 9 samtidigt som bygget pågår, är ett pussel att lösa tillsammans med entreprenören Cobab. Man måste passa på innan hål i golv eller gamla dörrar gjuts eller byggs igen.

Foto: Gustav Kaiser

Tre förarhytter, en spärrskiosk och en stor modell av gamla station Slussen har nu emballerats och fraktats till plan 4 i nya museet. Just nu finns en öppning i golvet på plan 4, som ska gjutas igen efter att man har tagit bort bygghissen. Därför måste museet passa på att flytta de stora föremålen genom öppningen innan den gjuts igen, eftersom de inte går att få in på annat sätt.

För resten av föremålen finns ingen exakt tidplan för inflyttning – det är byggprocessen som styr. Preliminärt kommer detta att ske i april 2020. Processen att installera fordon på rätt plan och på rätt plats kräver noggrann planering. Bland annat måste själva lyften och golvens bärighet beräknas.

Enligt nuvarande planer kommer det nya Spårvägsmuseet att öppna i Gasverket om cirka ett år.

Följ hur nya Spårvägsmuseet växer fram här

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik