Byggnationen har börjat!

Hus nr 9 har nu sanerats och uppbyggnaden av det nya museet har börjat.

Förberedelserna för det nya golvet pågår. Byggnaden har sanerats och rengjorts invändigt och allt som inte ska behållas har rivits. Den befintliga stålstommen har blästrats ren från gammal färg och rost och grundmålats.

Saneringen och den interiöra rivningen i Hus 9 avslutades hösten 2018 och därefter började byggnationen av det nya museet. Det beräknas vara klart våren 2020, då är det dags att flytta in fordon och material. Det nya museet slår upp portarna till skolstarten 2020.

Tillbaka till nyhetslistan kollektivtrafik