Nya Spårvägsmuseet

Spårvägsmuseet ger en fascinerande inblick i utvecklingen från roddarmadamernas 1600-tal till dagens moderna kollektivtrafik. 2020 öppnar museet igen i nya lokaler i Gasverksområdet, Norra Djurgårdsstaden

Detta gör vi

Spårvägsmuseet flyttar från Södermalm till Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden. Museet öppnar i början av 2020. Byggnaden Hus 9 renoveras och byggs om för att uppfylla museets krav på lokaler för nya och moderna utställningar.

Syfte

Målet är att skapa ett lekfullt och upplevelsebaserat museum och samtidigt behålla de tillgängliga och inkluderande utställningarna. Placeringen i Gasverksområdet kommer att sätta Spårvägsmuseet mitt i ett kulturkluster med byggherrar som SISAB, Kultur- och Idrottsförvaltningen och CA Fastigheter.

Vem påverkas och tidplan

Museibesökarna och personalen är de som främst påverkas av upprustningsarbetet. Våren 2018 saneras byggnaden Hus 9. Byggnation sker under ett års tid med start sommaren 2018. Därefter pågår utställningsproduktion fram till museet öppnar för besökare.

Museets nya placering blir i Hus 9, regenerationshuset, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, ritat av Ferdinand Boberg och byggt 1893. Området har varit stängt för allmänheten under många år, men ska nu öppnas upp och fyllas med nya verksamheter och liv samtidigt som den unika karaktären ska bevaras.

Så genomför vi upprustningen av Hus 9

Innan museet kan flytta in måste byggnaden saneras, byggas upp och anpassas till museiverksamhet. Byggnaden kommer att bestå av fyra plan som ska fyllas med fordon, utställningsytor, café, film- och hörsal, personalutrymmen, verkstad, butik och mycket mer. Den populära minitunnelbanan kommer att finnas även i det nya museet, såväl som spännande interaktiva upplevelser.

Kreativitet, kunskap och aktivitet skapar det nya Spårvägsmuseet. Här kommer både barn och vuxna på ett kul och lärorikt sätt kunna ta del av Stockholms kollektivtrafiks historia, nutid och framtid.

Tidplan för upprustningen:

  • Sanering våren 2018
  • Byggnation sommaren 2018 – sommaren 2019
  • Utställningsproduktion sommaren 2019 – januari 2020

Visionsbild: vy från vinden, Nya Spårvägsmuseet


Projektet har många både interna och externa samarbetspartners och då främst med Exploateringskontoret och Stadens antikvarie. Projektengagemang AB är generalkonsult för Nya Spårvägsmuseet.

Så påverkas du som museibesökare

Museet beräknas stå klart för nyinvigning i början av 2020. Ett nytt koncept införs där vi skapar ett lekfullt och upplevelsebaserat museum samtidigt som vi tar tillvara på det framgångskoncept som redan finns: tillgängliga och inkluderande utställningar för flera målgrupper. Framtidens utställningar ska väcka nyfikenhet runt kollektivtrafikens och stadens utveckling som finns bland länets invånare.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!