Nya Spårvägsmuseet

Spårvägsmuseet ger en fascinerande inblick i utvecklingen från 1600-talets roddarmadamer till dagens moderna kollektivtrafik. 2021 öppnar museet igen i nya lokaler i Gasverket, Norra Djurgårdsstaden

Projektets tidslinje

Detta gör vi

Spårvägsmuseet flyttar från Södermalm till Gasverket i Norra Djurgårdsstaden och öppnar igen under 2021. Byggnaden Hus 9 renoveras och byggs om för att uppfylla museets krav på lokaler för nya och moderna utställningar.

Syfte

Målet är att skapa ett lekfullt och upplevelsebaserat museum och samtidigt behålla de tillgängliga och inkluderande utställningarna. Placeringen i Gasverket kommer att sätta Spårvägsmuseet mitt i ett kulturkluster med byggherrar som SISAB, Kultur- och Idrottsförvaltningen och CA Fastigheter.

Vem påverkas och tidplan

Museibesökarna och personalen är de som främst påverkas av upprustningsarbetet. Byggnaden sanerades under våren, sommaren och hösten 2018. Därefter påbörjades byggnationen som nu är slutförd. Utställningsproduktion pågår fram till att museet öppnar för besökare 2021.

Museets nya placering blir i Hus 9, regenerationshuset, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, ritat av Ferdinand Boberg och byggt 1893. Området har varit stängt för allmänheten under många år, men ska nu öppnas upp och fyllas med nya verksamheter och liv samtidigt som den unika karaktären ska bevaras.

Så har vi genomfört upprustningen av Hus 9

För att museet ska kunna flytta in har byggnaden sanerats, byggts upp och anpassats till museiverksamhet. Byggnaden består av av fyra plan som just nu fylls med fordon, utställningsytor, café, film- och hörsal, personalutrymmen, verkstad, butik och mycket mer. Den populära minitunnelbanan kommer att finnas även i det nya museet, såväl som spännande interaktiva upplevelser.

Kreativitet, kunskap och aktivitet skapar det nya Spårvägsmuseet. Här kommer både barn och vuxna på ett kul och lärorikt sätt kunna ta del av Stockholms kollektivtrafiks historia, nutid och framtid.

Tidplan för upprustningen:

  • Sanering våren, sommaren och hösten 2018
  • Byggnation vintern 2018/2019 - våren 2020
  • Utställningsproduktion våren 2020 – 2021

Plan 4


Projektet har många både interna och externa samarbetspartners och då främst med Exploateringskontoret och Stadens antikvarie. Projektengagemang AB är generalkonsult för Nya Spårvägsmuseet. Cobab är generalentreprenör.

Vad händer just nu?

Lokalen i Hus 9 har byggts upp och anpassats till museiverksamhet. Nu pågår utställningsproduktion. Följ utvecklingen här.

Så påverkas du som museibesökare

Museet beräknas stå klart för nyinvigning under 2021. Ett nytt koncept införs där vi skapar ett lekfullt och upplevelsebaserat museum samtidigt som vi tar tillvara på det framgångskoncept som redan finns: tillgängliga och inkluderande utställningar för flera målgrupper. Framtidens utställningar ska väcka nyfikenhet på kollektivtrafikens och stadens utveckling.

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?