Ny pendeltågsstation i Vega

En ny pendeltågsstation byggs i Haninge för att möta kommande behov av kollektivtrafik, när den nya stadsdelen Vega växer fram. Stationens planering kommer i framtiden att möjliggöra olika upplägg för bussar att köra resenärer från närliggande områden och för bussförbindelser mot andra orter.

Detta gör vi

En helt ny pendeltågsstation byggs i den växande stadsdelen Vega, mellan stationerna Skogås och Handen.

Syfte

En ny pendeltågsstation byggs i Vega för att möta kommande behov av kollektivtrafik.

Vem påverkas och tidplan

Vega beräknas ha trafikstart våren 2019. Vissa typer av arbeten kräver att Trafikverket stänger av trafiken. Planera din resa via sl.se eller reseplaneraren så får du information om planerade avstängningar.

Ny station i Vega

I Vega, beläget mellan Skogås och Handen, byggs en helt ny pendeltågstation. Stationens planering kommer i framtiden att möjliggöra olika upplägg för bussar att köra resenärer från närliggande områden och för bussförbindelser mot andra orter.

Stor vikt läggs vid att bytet mellan buss och pendeltåg blir bekvämt och säkert.

För gående och cyklister byggs vägar, en bro och en tunnel i anslutning till stationen. Biltrafiken till stationen sker framförallt via områdets huvudgata. 90 stycken parkeringsplatser för infartsparkering planeras. Haninge kommun kommer att anlägga cykelparkeringar vid stationsområdet.

Varför byggs Vega?

Haninge kommun planerar att bygga ut stadsdelen Vega i sydvästra Stockholm med cirka 3 000 bostäder, arbetsplatser och service.

3000 bostäder beräknas ge 10 000 nya boende i Vega

Pendeltågsstationen ska möta de framtida kollektiv- och trafikbehoven för de boende i den nya stadsdelen, samt öka framkomligheten mellan Nynäshamn och Stockholm.

Hur påverkar den nya stationen i Vega dig som resenär?

När Vega är fullt utbyggt beräknas cirka 4 200 människor stiga på tåget vid Vega, varav cirka 800 vid förmiddagens högtrafik. Cirka 23 000 resenärer kommer att passera stationen i båda riktningarna.

4200 resenärer kommer stiga på tåget i Vega

För de som stiger på och av vid andra stationer längs Nynäsbanan innebär ett nytt stopp vid Vega en något förlängd restid. De sträckor där tåget körs i högsta hastigheten blir dessutom färre.

Minimerat antal avstängningar tack vare förbigångsspår

När byggandet av stationerna sker måste tågtrafiken ibland stängas av. Tack vare förbigångsspåret som byggs vid Vega kan tillfällena när tågtrafiken måste stängs av minimeras. Vissa arbeten kommer dock vara så omfattande att spåren ibland måste stängas av helt.

Vega är ett samarbetsprojekt

Utvecklingen av infrastrukturen sker i nära samarbete med Haninge kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Trafikförvaltningen. Trafikförvaltningen är medfinansiär till en ny bussterminal, pendeltågstation och infartsparkering. Trafikförvaltningen är även ansvarig för SL-miljön och för att säkerställa att det byggs en station som är attraktiv för resenären.

Förutom en ny pendeltågsstation anpassar Trafikverket övrig infrastruktur kring stationen och i Vega. Läs mer om Trafikverkets projekt i Vega på Trafikverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)

Planerade trafikavstängningar

Under vissa typer av arbeten med stationer och spår krävs att tågtrafiken stängs. Detta sker både under längre och kortare perioder. Mycket av arbetet utförs under pågående trafik, men ibland gör arbetenas karaktär att avstängning är nödvändig.

För information om hur planerade avstängningar påverkar din resa, och för information om ersättningstrafik se SLs hemsida eller SLs reseplanerare.

Länk till sl.se

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!