Moderniserade tunnelbanevagnar

Tunnelbanans C20-vagnar ska moderniseras. Syftet är att behålla och utveckla vagnarnas goda kvalitet och samtidigt förbättra resenärernas upplevelse under resan, bland annat genom större ytor att röra sig på.

Detta gör vi

Äldre tunnelbanevagnar görs om med ny inredning och nya funktioner. Vagnarna får rymligare ytor för resenärer med barnvagn eller rullstol. Nya, flexibla ytor i vagnarna ska underlätta vid av- och påstigning. Vagnarna moderniseras även när det gäller videoövervakning och trafikinformation.

Syfte

Moderniseringen genomförs för att fortsatt kunna erbjuda tunnelbanevagnar med hög kvalitet som kan bidra till attraktiva resor i en region som växer.

Vem påverkas och tidplan

Alla som reser i vagnen kommer att kunna se och uppleva förändringen. Även förarna och andra yrkesgrupper som arbetar i eller med vagnen får delvis nya förutsättningar. Enligt nuvarande plan tas den första uppgraderade vagnen i trafik i början av 2019 och den sista vagnen ska vara klar under 2023.

Tunnelbanevagnar med större rörlig yta och säkerhet

När de 271 tunnelbanevagnarna C20 köptes, beräknades vagnarna gå i trafik med bra kvalitet i cirka 30 år. Nu har halva den tiden gått och för att vagnen ska fortsätta köra resenärer med samma kvalitet, moderniseras den.

För resenärerna betyder moderniseringen bland annat att:

  • Vagnarna får en ny, rymligare inredning med större ytor för resenärer med barnvagn eller rullstol.
  • Sätena, så kallade prioplatser, för äldre personer eller andra som behöver sitta ska markeras tydligare. Intill dessa platser planeras det finnas hållstänger och närhet till de mer öppna ytorna.
  • Trafikinformationen utökas.
  • Fler och nya kameror installeras som ett led i förbättrad trygghet.

Visionsbild på tunnelbanevagn med större flexyta

Visionsbild på tunnelbanevagn med större flexyta. Båda bilderna på sidan visar hur inredningen är tänkt att se ut. Den slutliga lösningen på inredningen kan komma att se annorlunda ut.

Moderniseringen omfattar också åtgärder som inte i första hand är synliga för resenären. Förarnas hytt ska få en delvis ny inredning. Syftet är att uppnå en bättre arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv.

I samband med underhållet av vagnarna, genomförs också flera tekniska åtgärder. Bland annat byter man plats på vagnarnas boggi (boggi är den del av vagnen där hjul och hjulaxlar finns) för att jämna ut slitaget. Byte av motorkablar görs där det behövs.
Totalt handlar moderniseringen om ett tiotal åtgärder.

Tidplan

Några av de tekniska åtgärder som nu genomförs har redan pågått i något år.
För merparten av åtgärderna väntar nu designarbete. Då bestäms hur varje åtgärd exakt ska se ut och fungera för att göra störst nytta så väl funktionellt som ekonomiskt.

Det här arbetet kommer att pågå under fortsättningen av 2017 och en bit in på nästa år. När det för varje åtgärd finns en tydlig plan, startar själva uppgraderingen av vagnarna. Enligt den plan som gäller nu ska den första moderniserade vagnen vara i trafik i början av 2019. År 2023 ska alla vagnarna vara klara. 

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!