Utredning om elbussar

Elbussar eller batteribussar kommer på bred front i hela världen. Det är energieffektiva fordon som ger mindre utsläpp och tystare trafik. Nu utreder Region Stockholm om elbussar är rätt väg för Stockholmstrafiken.

Detta gör vi

Region Stockholm utreder möjligheten att införa elbussar på bred front i Stockholm. Nuvarande trafikavtal går ut successivt och då finns det potential att göra stora förändringar.

Syfte

Nästa steg i vår omställning mot en ännu mer modern och miljövänlig busstrafik är att minska energiförbrukning och bullernivåer och att få bort alla utsläpp av partiklar och kväve. Utredningen ska ge svar på om elbussar kan vara rätt väg mot detta mål.

Vem påverkas och tidplan

Utredningen pågår under 2017-2018. Sedan ska politikerna fatta beslut om elbussar är rätt väg att gå för Stockholmstrafiken. Om politikerna väljer att fortsätta kommer det att märkas genom betydligt fler elbussar i Stockholm framöver.

Idag går SL:s bussflotta till 100 procent på förnybara bränslen. Stockholm ligger långt fram när städer i världen jämförs och vi har gjort stora satsningar på biogas och biodiesel. Men det är fortfarande ineffektiva förbränningsmotorer som används.

Nästa steg i vår omställning mot en tyst och utsläppsfri kollektivtrafik är att minska energiförbrukningen, sänka bullernivån och få bort alla utsläpp av partiklar och kväve. Det är därför utredningen om elbussar görs.

Elbussar skulle kunna bidra väsentligt till lägre utsläpp, tystare trafik och effektivare använding av energi i kollektivtrafiken.

 

Elbussar kräver laddning

Elbussar laddar batterier istället för att tanka. Det betyder att det behövs nya lösningar för att fylla på energi där man inför elbusstrafik. Korta fordon kan ladda batterierna på depån under natten. Längre fordon behöver ladda vid ändhållplatser eller på någon annan plats i trafiken. Det kan också handla om bussar som laddar under en tråd som spårvagnar gör idag.

Utredningen ska visa vägen

Utredningen ska visa på viktiga vägval och ge svar på vad det kan kosta, vilka besparingar och fördelar som elbusstrafik kan ge samt beskriva risker och möjligheter.

En viktig del är att utvärdera olika tekniker för laddning av bussarna; trådladdade bussar, ändhållplatsladdade eller depåladdade bussar är olika möjligheter som kräver olika teknik och infrastruktur.

Utredningen kommer också att granska olika affärsmodeller, titta på ekonomiska kalkyler och utvärdera risker; till exempel krav på elkapacitet, åtgärder vid strömavbrott och nya former av säkerhetsrisker. Man kommer också att beräkna samhällsvinster och andra fördelar som eldriven busstrafik kan förväntas ge.

Utredningens fokus är innerstaden

Fokus i utredningen ligger på innerstaden men man tittar också på hela länet. När nya trafikavtal ska skrivas finns det potential att göra stora förändringar. Totalt har trafikförvaltningen elva busstrafikavtal i Stockholms län, fördelade på tre olika företag; Nobina, Keolis och Arriva. Trafikavtalen för områdena utanför innerstaden löper ut mellan 2019 och 2026.

Karta över våra avtalsområden

Egna och andras erfarenheter

Trafikförvaltningen deltar praktiskt i flera pilotprojekt och samarbeten med näringsliv och forskningscentra. Tillsammans utvärderar vi olika tekniker för elbussar. Både resultaten från dessa projekt och andra länders erfarenheter av elbusstrafik kommer att vara viktiga i utredningen.

Ett exempel på ett sådant samarbete är linje 755 i Södertälje som trafikerades av en elbusshybrid under större delen av 2017. Bussen laddades trådlöst vid ändhållplatsen utanför Tom Tits. På bara sju minuters laddning kunde bussen sedan köra hela sin runda på förnybar el. Den satsningen var resultatet av ett samarbete mellan SL, Scania, Vattenfall, KTH och Södertälje kommun.

Läs mer om det tidigare elbussprojektet i Södertälje

Elbussarna introduceras successivt

Utredningen pågår under 2017-2018. Därefter ska politikerna fatta beslut om detta är rätt väg att gå. Om beslutet blir att fortsätta satsa på elbusstrafik i Stockholm så kommer en ny fas i arbetet att ta vid. Ett större antal elbussar skulle kunna introduceras i Stockholms innerstad från år 2022 eller 2026, beroende på när de nya avtal kommer att skrivas. Men redan nu drivs innerstadstrafiken i Norrtälje med helt elektriferade bussar och från sommaren 2019 kommer fem elbussar att rulla i Sigtunaområdet. Möjligheterna för elbusstrafik för resten av länet studeras också i utredningen men på en mer övergripande nivå. Beslut fattas då respektive trafikavtal upphandlas på nytt.

Start för elbussar i Norrtälje 2018

I Norrtälje har Nobina redan startat elektrifierad busstrafik. Det betyder att Norrtälje sedan augusti 2018 redan har utsläppsfria och tysta bussar i stadstrafiken. 

Läs om elbussar i Norrtälje

Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

 
Tillbaka till alla projekt

Hjälp oss att förbättra Sll.se!