Fokus på tester för C30

I juni 2018 visades det första exemplaret av totalt 96 C30-vagnar upp i Norsborgdepån. Sedan dess har ytterligare 2 vagnar bogserats den långa vägen från tyska Hennigsdorf till Stockholm. Därefter har C30 inte varit speciellt synliga för resenärer eller för nyfikna Stockholmare. Det betyder inte att de står stilla i en depå någonstans. Tvärtom pågår en febril verksamhet med de nya vagnarna.

Vissa tester måste utföras handgripligt. Här testar projektet att de nya dörrarna beter sig som tänkt när något hindrar dem från att stängas.

Kvalitetssäkring i alla led

Just nu ligger fokus på tester av de tåg som finns i Stockholm. Kvalitetssäkringen av tågets alla olika delar pågår genom hela produktionen. Det sker bland annat genom besök i de fabriker som används av leverantören Bombardier. Men hur bra kvalitet varje del än har så måste vissa delar av testerna genomföras på plats i Stockholms tunnelbanesystem. Testerna sker nattetid, när inga andra passagerartåg är ute.

- Det är inte så att vi är ensamma ute i systemet på nätterna, säger Fredrik Durgé som är operativt ansvarig i projekt C30. Snarare pågår väldigt mycket arbete när man kanske tror att stationer och spår ekar tomma. Det är tester och justeringar av olika system i tunnelbanan, underhållsarbete och andra arbeten som inte kan göras dagtid, fortsätter han. Dagtid är det alltid fokus på att tåg i passagerartrafik ska komma fram i tid.

Exempel på saker som testas på plats i Stockholm är allt från att att ljud- och ljussignalerna för dörrarna beter sig som väntat vid stängning och öppning, kvaliteten på högtalarutropen och att vagnarna går att koppla med varandra, till att de nya vagnarna inte låter för mycket och stör dem som bor nära spåren.

- Förenklat testar vi hur bra C30 kommer överens med infrastrukturen i Stockholms tunnelbana, säger Fredrik. Vi testar också att tågen fungerar i depån och kan lyftas, städas, klottersaneras och underhållas. En annan viktig aspekt är hur vi säkerställer att tågen kommer ge resenärerna den upplevelse vi vill.

Arbetet som pågår nu är sluttesterna av ett långt och gediget arbete och involverar cirka 60 personer från Trafikförvaltningen, trafikoperatören MTR och tillverkaren Bombardier.

Testa, utvärdera, ändra och testa igen

När man får resultatet av testerna analyseras de.

Ibland är det resultat som går på syn, hörsel och känsel och ibland samlas data från tågets olika system in.

Därefter finns en process som mynnar ut i att projektet och tillverkaren kommer överens om hur en felaktig funktion ska rättas, ändringen genomförs och så testar man igen. De vagnar som har levererats till Stockholm är en form av förserie, och när de uppfyller alla ställda krav och beter sig som förväntat påbörjas serieproduktionen med förserien som förlaga.

Innan tågen kan testas med passagerare måste Transportstyrelsen ge tågen ett så kallat permanent fordonsgodkännande och förarna som ska köra de nya tågen måste utbildas. Nästa steg blir att tunnelvagnarna sätts i trafik av Trafikförvaltningen och MTR, som är de som kör tågen. Då testas hur tågen beter sig i trafik, det vill säga när de fylls av resenärer. Därefter ökas leveranstakten, då ska två vagnar per månad levereras. Trafikstarten av C30 är planerad till hösten 2019, förutsatt att permanent fordonsgodkännande ges till sommaren 2019. 2022 planeras alla 96 C30-vagnar vara levererade.

Tillbaka till nyhetslistan nya tunnelbanetåg på röda linjen