Milstolpe för de nya tunnelbanetågen

Tisdagen den 19 juni uppnåddes en stor milstolpe för trafikförvaltningen och de nya tunnelbanetågen C30. Den första av totalt 96 nya vagnar visades upp för press och trafiknämnden i den nya depån i Norsborg.

Interiören på det nya tunnelbanetåget C30. Tågen har en annan möblering som gör att vagnen har fler ytor för t ex barnvagnar och rullstolar. C30 har andra färgskalor än dagens tunnelbanetåg. Det gula sätet märker tydligt ut en prioriterad sittplats.

Nu har startskottet gått för leveransen av Stockholms helt nya tunnelbanetåg C30. Den första vagnen kom till Stockholm från tillverkaren Bombardiers fabrik i Tyskland i mitten på juni. Sedan dess pågår ett intensivt arbete med olika tester både för tågen och för de depåer som ska hantera tågen. En helt ny depå har byggts i Norsborg och depåerna i Hammarby och Nyboda anpassas för C30.

Nytt utseende och ny teknik

C30-tågen har en mängd nyheter. En del är synliga för resenärer, medan en del av de nya lösningarna inte syns för blotta ögat.

  • Fler dörrar och en öppen möblering med en blandning av vanliga fyrsäten samt säten längs sidorna. Möbleringen ger bredare gångar med plats för fler stående resenärer samt fler ytor för barnvagnar och rullstolar. Samtidigt medför utformningen snabbare av- och påstigning.
  • De nya vagnarna har hög komfort i form av till exempel luftkonditionering, nya säten och fler handstänger att hålla sig i.
  • Tåget accelererar och bromsar mjukare vilket ger en behagligare reseupplevelse.Fler skärmar för passagerarinformation.
  • Skärmarna kommer användas till såväl dynamiska linjekartor som stationsöversikter.
  • Tillgänglighetsanpassningar som till exempel höjd på placering av hjälptelefon och blindskrift, flexutrymmen med plats för rullstolar och väl utmärkta prioplatser genom avvikande gult tyg.

Mycket fokus har också lagts på att se till att de nya tunnelbanevagnarna är driftsäkra. Detta har bland annat säkerställts genom att många system är dubblerade. Det vill säga om ett system slutar att fungera kan tåget ändå fortsätta köra.

Förutom den annorlunda dispositionen av säten och mer ytor för rullstolar och barnvagnar har C30 nya färger, nya materialval och genomtänkt belysning. Det nya mönstret på tyget till sätena är framtaget med plattorna på Sergels torg som förlaga. En ljus färgskala med inslag av mörka kontrastkulörer samt en stark accentkulör skapar god kontrast för synsvaga. Materialen i passagerarutrymmet är valda med omsorg för att både skapa en attraktiv och underhållsvänlig miljö.

Trafikstart för första C30 i passagerartrafik är planerad under sommaren 2019 och alla 96 vagnarna beräknas vara levererade 2022.

Tillbaka till nyhetslistan nya tunnelbanetåg på röda linjen